Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Kunstencentrum KAAP wil fusieverhaal afwerken

‘We vragen het nodige vertrouwen en geduld van ons trouwe publiek’

Foto EDM

 Dat het samensmelten van (het Oostendse) Vrijstaat O. en (het Brugse) De Werf niet van een leien dakje loopt is een eufemisme. In diverse media verschenen daarover berichten die bij het bestuur van KAAP kwaad bloed zetten. KAAP-voorzitter Bart Caron en ondervoorzitter Pascal Ennaert besloten dan toch te reageren: de puntjes op de i.

Bart Caron: ‘Niemand zal ontkennen dat het fusieverhaal van KAAP ambitieus is. Om de fusieorganisatie haar artistieke en zakelijke alle kansen te bieden, besliste het bestuur om bij te sturen. Er wordt een algemeen directeur en zakelijk verantwoordelijke gezocht en de samenwerking met enkele personeelsleden werd stopgezet’.

EXit: Een fusie realiseren in de culturele sector is een stevige uitdaging.

 Ennaert/Caron: ‘Een werking ontplooien, gespreid over twee steden (Brugge en Oostende), over drie locaties (Vrijstaat O., Groenplaats en De Werf), met vier kerndisciplines is geen evidentie. Fusioneren is een complex verhaal en er zijn niet alleen juridische gevolgen.’

Ook de karakters van beide huizen dienen verzoend te worden. Het artistiek profiel moet scherp gesteld worden, de communicatielijnen opnieuw uitgetekend. Een nieuwe naam dient in de markt gezet te worden. Het vertrouwen van het publiek mag niet beschadigd worden. De zakelijke structuur moet verfijnd worden. En dit alles onder een aanhoudende druk van de vele interne en externe hoge verwachtingen.’

EXit: Tijdens het eerste jaar stapelden de problemen zich op?

 Ennaert/Caron: ‘Ja. Alhoewel het KAAP-team het beste van zichzelf gaf, blijkt na één jaar dat de structuur die is opgezet, niet afdoende werkt voor de vele uitdagingen. Ondanks de succesvolle festivals als Brutaal, Dansand! en Storm! en een stevige programmering, slaagden we er niet in het publieksbereik van vorige jaren te herhalen. De daling van de inkomsten die daarmee gepaard ging, opgeteld met de extra kosten voor de opstart van KAAP vzw, zorgde voor een ernstig financieel tekort.’

EXit: Hoe ernstig?

 Ennaert/Caron: ‘Zeer ernstig. Het tekort hypothekeert op middellange termijn de leefbaarheid van het huis. De raad van bestuur zag zich dan ook genoodzaakt om de samenwerking met enkele personeelsleden stop te zetten en, als bewarende maatregel, twee personeelsleden van voltijds op halftijds te brengen.’

EXit: Hoe ziet de toekomst eruit?

 Ennaert/Caron: ‘We werken verder aan een plek voor zowel kunstenaars als publiek, een plek voor culturele fijnproevers en creatieve makers. We vragen hiervoor het nodige vertrouwen en geduld van ons trouwe publiek, de artiesten, onze vrijwilligers en de betrokken overheden.’

‘Ondertussen stellen we vast dat het publiek geleidelijk aan de weg terugvindt naar Kaap. We trekken ons hieraan op en zien het als een positief voorteken.’ (LF)

http://www.kaap.be

 

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: