Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Grootste deel Onze-Lieve-Vrouwkerk terug toegankelijk

 

‘Michelangelo’ wordt sluitstuk restauratie’

 

De Onze-Lieve-Vrouwekerk, Brugges mooiste monument zeggen de kenners, is bijna helemaal terug open voor het grote publiek. Na de grondige restauratie van de middenbeuk, en enkele zijbeuken en kapellen, oogt het resultaat als een helder witte kerk. Bezoekers genieten nu van een buitengewoon zicht op de praalgraven van de Bourgondische hertogen en op het passiedrieluik van Barend van Orly. Tegen midden 2019 moet ook de resterende zijbeuk, met de wereldvermaarde Michelangelo, voltooid zijn. Rest dan nog alleen het historische, 18de-eeuwse orgel dat wacht op restauratie.

De kerk was hard aan (interieur)restauratie toe. De laatste grondige aanpak dateerde al van 1900-1906 en was het werk van de stadsarchitecten De la Censerie en Dewulf. In 2000 startten dan de grote werkzaamheden: de torenspits, de kerkgevels, het dak en het koor werden gerestaureerd. Kostprijs 2 miljoen euro. Vanaf 2015 werd het interieur grondig aangepakt. Middenbeuk en noordbeuk (kant Guido Gezelleplein) ondergingen een reinigingsbeurt die de kerk nu een glashelder uitzicht geeft. Zo verschijnen muren en gewelven, Jezus en zijn apostelen (middenbeuk), de heiligenbeelden, het altaar, enkele kapellen, de preekstoel en de vloeren als nooit tevoren. Het kostenplaatje is sinds 2000 daarmee aangedikt tot 12,5 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 80 % en de Stad 20 % voor zijn rekening neemt.

Muurschilderingen

Tijdens de restauratiewerkzaamheden werden enkele belangrijke kunsthistorische ontdekkingen gedaan. Zo werden een aantal 15de, 16de en 19de-eeuwse muurschilderingen ontdekt en die worden vandaag in volle eer hersteld. De kosten van deze restauratie zijn voor rekening van de kerkfabriek.

De laatste fase wordt nu afgewerkt. Eerst komt het gedeelte tot aan ‘de Michelangelo’ aan bod en daarna het altaargedeelte. Daardoor zal het beeld, de hoofdreden van mening toeristenbezoek, vanaf januari 2019 een tijdje niet te bekijken zijn, maar die periode wordt zo kort mogelijk gehouden. De toegang tot de kerk verloopt in een latere fase. Die verplaatst zich naar het Paradijsportaal, kant Gruuthusepaleis. En daardoor ontstaat een museumsite die aanvangt met het Groeningemuseum en eindigt met Oud Sint-Jan.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk gaat nu terug eucharistievieringen organiseren op zaterdag en zondag, het middaggebed vindt plaats elke werkdag om 12 uur. (LF)

 

 

 

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: