Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Langs de Maalse Steenweg

Pionierswerk voor Sint-Kruis, dat deed volkskundige Magda Cafmeyer (+ 1989) haar leven lang. Gewapend met bandopnemer en fototoestel en notaboek trok ze naar oudere bewoners van de stad en het platteland, om ze als vaak laatste getuigen te laten vertellen over hun leven, hun ambacht, hun legerdienst…. Ze was ook zeer geïnteresseerd in lokale geschiedenis. Ze schreef heel wat over Sint-Kruis en Male en bouwde een uitgebreide fotoverzameling van haar gemeente op.

Dirk Callewaert (76), ook volkskundige, erfde de foto-collectie van Magda Cafmeyer en gebruikte deze voor een raamvertelling over de geschiedenis van de Maalse Steenweg.

EXit: Waarom koos u voor de Maalse Steenweg?

Dirk Callewaert: ‘De Antwerpsche Heerwech (nu Maalse Steenweg) was de historische uitvalsweg naar Maldegem en Antwerpen en blijft de belangrijkste straat van Sint-Kruis. Ze begint aan de Kruispoort, liep ooit door de paallanden (de Brugse buitenwijken) en tijdens het ancien régime door de Heerlijkheid Male met haar landsheer, kasteel, stadhuis en schandpaal. Van de land-, tuin- en bosbouw is er vandaag niets meer te bespeuren. Evenmin van de lichte indus­trie, de vele neringen en de herbergen. De lintbebouwing begon in het interbellum vanaf de Kruis­poort. De residentiële wijken dateren van na de Tweede Wereldoorlog. Op het Soldatenveld, het oefen­veld van Napoleons cavalerie, lag tot kort na de Tweede Wereldoorlog een (sport)vliegveld. Op dat braakliggende terrein kwamen in 1960 de watertoren en beide grootwarenhuizen. De rest volg­de snel. Vandaar de ondertitel ‘Leven, wonen en werken langs de veranderende omgeving van de Maalse Steenweg’.’

Het boek is een lijvig naslagwerk geworden met een schat aan beeldmateriaal, kaarten, plannen en materiaal uit archieven. Bedoeld voor elkeen met een hart voor Sint-Kruis. (LF)

Dirk Callewaert, Langs de Maalse Steenweg. 15 euro                                                                                             283 pg. en 293 illustraties. Info op dircalcor@gmail.com   Brieversweg 309, 8310 Sint-Kruis

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: