Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Fiscaal aftrekbare giften aan het Kantcentrum 

Het Kantcentrum in Brugge is gestart met een fundraisingcampagne.

Het Kantcentrum Brugge is een private culturele instelling die tot hoofddoel heeft het Brugse kantambacht te bewaren voor het nageslacht. Het Kantcentrum Brugge heeft als ambitie zich verder ontwikkelen tot hét kenniscentrum van de kant in Brugge en Vlaanderen. Dit alles kost uiteraard (veel) geld en het Kantcentrum staat helemaal zelf in voor zijn financiering.Daarom heeft het Kantcentrum Brugge een Fonds ‘Vrienden van het Kantcentrum Brugge’ opgericht, dat recent erkend werd als filantropische vereniging door de Stichting Pelicano, een instelling van openbaar nut, die zelf kinderen in kansarmoede helpt. Op die manier kan dit Fonds, ten voordele van het Kantcentrum, giften, schenkingen en legaten ontvangen die voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn vanaf een bedrag van €40. Voor elke gift, schenking of legaat van minstens dat bedrag levert de Stichting Pelicano een fiscaal attest af dat toelaat dat bedrag in mindering te brengen van het belastbaar inkomen. Zo kan men tot 45 procent via de belastingaangifte recupereren. 

U kan het Kantcentrum Brugge vzw steunen door een fiscaal aftrekbare gift van minstens €40 over te maken op het rekeningnummer BE04 0689 0672 7331 van de Stichting Pelicano, met als vermelding:  2017/005 FVV KANTCENTRUM  

Wie nog voor eind dit jaar een gift stort, krijgt in het voorjaar 2018 reeds een fiscaal attest.

Voor meer inlichtingen kan men terecht bij het Kantcentrum Brugge, Balstraat 16, 8000 Brugge of via  info@kantcentrum.eu.  Volg het Kantcentrum op www.kantcentrum.eu of op facebook.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: