Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Een passionele moord in Congo (1892)

De Brugse professor en antropoloog Daniël Vangroenweghe kent Congo op z’n duimpje. In 1985 maakte hij (koloniale) furore met het snoeiharde Rood Rubber, verwijzend naar de wrede en onbarmhartige rubberpolitiek van Leopold II. In 2012 verraste hij met een studie over Kannibalisme en mensenoffers bij Afrikaanse en Midden-Amerikaanse culturen. Hoe interessant de lectuur ook is, uitgevers lopen niet (meer) warm voor dit soort studies en daarom verschijnt Vangroenweghes jongste boekje in eigen beheer.

Het verhaal speelt zich af in Congo 1892, in de pioniersjaren van het koloniale avontuur. Leopold II (Vorst-Soeverein van Congo) stuurt op dat moment twee edellieden naar de kolonie: prins Henri de Croÿ en zijn neef Ernest d’Ursel. Beiden moeten hun intrek nemen in Luluaburg, een post op 2.000 kilometer van Boma, de toenmalige hoofdstad van Congo. Na amper drie weken op zijn post sterft graaf d’Ursel, maar omdat beide heren in een amoureuze twist verzeild waren, wordt het sterfgeval grondig onderzocht. Lokale onderzoekers  denken dat de graaf arsenicum is toegediend waarna  de hoogste magistraat in Congo (rechter Desaegher) een eigen onderzoek gaat voeren. Hij komt tot de conclusie dat de graaf stierf aan een soort malariakoorts.

Het boekje Congo 1892 vertelt het verhaal van naaldje tot draadje. Vangroenweghe kreeg daarvoor inzage in een reeks documenten die als ‘geheim’ stonden geclassificeerd. Een sluitend bewijs voor de moord wordt niet geleverd, maar de uitspraak van Leopold II, ‘Ah, de ellendeling, hij heeft ook dat nog gedaan’ is veelbetekenend. Een koloniaal verhaal voor de fans. (LF)

Congo 1892, Daniël Vangroenweghe, 19,95 euro (verzendingskosten inbegrepen), via Daniel.vangroenweghe@telenet.be. Ook verkrijgbaar in de Brugse boekhandels.

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: