Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

De ultieme Brugse cultuurtips

Foto EDM

 

Het cultuurseizoen belooft dit jaar, meer nog dan de vorige jaren, een rijk geschakeerd palet van muziek, dans, toneel en beeldende kunst te worden. Kiezen wordt zo steeds moeilijker. Daarom gaan we te rade bij de professionals van het vak. Zij tippen ons hun soms verrassende top-drie.

 Steven Slos (Cultuurbeleidscoördinator)

 1. Benjamin Britten – War Requiem van 8-11 november in het Concertgebouw: topstukken uit de muziekgeschiedenis worden soms, precies omdat ze zo bekend zijn, verrassend weinig uitgevoerd. Het Concertgebouw programmeert dit seizoen vijf topstukken en kadert die telkens in een topstukweek, met heel wat context, debat en minder bekende werken. Ik ben zeer benieuwd naar het concept en kies er, wegens vertrouwd met het onderwerp, het War Requiem van Benjamin Britten uit.

2. Tentoonstelling – Haute Lecture by Colard Mansion van 1 maart 2018 – 3 juni 2018, Groeningemuseum: een samenwerking tussen de Brugse Musea en de Bibliotheek. De Biekorf is de thuis van een belangrijke collectie handschriften en vroege drukken. Daaronder een topcollectie werken van de Brugse drukker Colard Mansion, die in de vijftiende eeuw als eerste gravures ging verwerken in gedrukte boeken. Een belangrijke evolutie die in de tentoonstelling uit de doeken wordt gedaan. En meteen de kans om een onbekende Brugse collectie te ontdekken.

 3. Triënnale Brugge 2018 in de Brugse binnenstad: van 5 mei tot 18 september is de Brugse binnenstad het podium voor de tweede Triënnale. Geïnspireerd door het concept Liquid city van Sigmund Baumann worden tijdelijke, gastvrije ruimte gecreëerd. Plekken van ontmoeting in de stad, waar bezoekers en bewoners even anders naar de stad kunnen kijken. Aangevuld met tentoonstellingen in het Grootseminarie en de Poortersloge.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: