Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

STROOK for Bruges

Foto Stijn Vos

 

Kunst in de publieke ruimte, het blijft een delicate opdracht. Pogingen in het verleden, kunst op rotondes, waren niet altijd succesvol, maar er is beterschap. Onder impuls van Brugge Plus krijgen jonge Brugse kunstenaars een vrijgeleide om hun kunst (noem het geen street art meer), losjes gebaseerd op Brugse legenden, op Brugse gevels aan te brengen.

Het startschot werd enkele maanden geleden gegeven door Jeremiah Persyn die een imposante Maria Van Bourgondië op een zijgevel van een hotel in de Hauwerstraat aanbracht. De recentste opvolger is een creatie van Stefaan De Croock, beter gekend als Strook, die een originele constructie bevestigde aan de zijmuur van het café op de hoek van de Speelmansrei.

Strook: ‘Het opmerkelijke is dat deze installatie geheel bestaat uit verweerd hout waar telkens een stukje lokale geschiedenis aan verbonden is. Zo gebruik ik groene en bruine planken van een gesloopt Brugs klooster in de Katelijnestraat. Beschouw het als hout-met-littekens en een kunstwerk waar meerdere mensen hebben aan meegewerkt. Daarom ook geef ik mijn installaties geen naam meer zoals in het verleden. Ik beschouw ze als een metafoor voor de mens an sich, de mens met zijn vele geleefde verhalen.’

Het project krijgt binnenkort een derde invulling met een installatie van de Brugse kunstenaar Stan Slabbinck. (LF)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: