Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

‘Ongebroken’, een stukje sociale geschiedenis van Sint-Andries

Zorro Uitgeverij uit Damme blijft merkwaardige boeken uitgeven. Het jongste exploot heet ‘Ongebroken’, met ‘Aangrijpende levenskroniek van een sterke vrouw’ als ondertitel en geschreven door de ons geheel onbekende Martine Nijsters.

De auteur had blijkbaar een stevige band met haar grootmoeder Marie en na haar overlijden (waarmee het boek begint) vat ze het plan op om een kroniek te schrijven van een bewogen leven. Dat levert een verhaal – of liever: een twintigtal korte verhaaltjes – op die het leven schetsen zoals dat toen gebruikelijk was in een tijdsbestek van crisis en twee wereldoorlogen. Het leven was keihard, zo leren we, wat voor die tijd toch niet zo ongewoon was. Het was zwoegen bij landbouwers om elke cent, sociale zekerheid bestond niet, ziektes sloegen ongenadig toe in elke familie. Boeiender zijn de pagina’s die de sfeer weergeven van het leven in een dorp (Sint-Andries) in oorlogstijd met veel oog voor de excessen van de Bevrijding. Plezant zijn de hoofdstukjes over ‘De Russische Madame’ bij wie ‘Marie’ gaat schoonmaken en zoveel meer. Zij is émigrée omwille van de Russische Revolutie, belandt in België, maar gaat in 1933 terug om haar Konstantijn te zoeken die inmiddels opgepakt is. Een mooi portret is dat de schrijver ‘Mijnheer Peeters alias Paul Kiroul’ waar Marie gaat werken tot zijn dood in 1937. Wanneer Marie op een dag op haar knieën de vloer aan het schrobben is en daarbij een blouse draagt ‘met een beetje uitsnijding’, klopt Peeters de as van zijn sigaret af boven haar décolleté en zei: ‘Dat is het enige waar dat goed voor is’. (LF)

‘Ongebroken’, Martine Nijsters, Zorro Uitgeverij

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: