Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Welke toekomst voor historische gebouwen?

Foto Matthias Desmedt

 

Steeds meer Brugse kerken worden aan de (katholieke) eredienst onttrokken. De voorbije jaren was dat het lot van het Bilkske (Brugge), Blijmare (Sint-Andries) en Sint-Franciscus (Sint-Kruis), die nu alleen nog bestemd zijn voor burgerlijk gebruik. Sint-Walburga, het belangrijkste religieuze bouwwerk uit de Brugse barok, lijkt de volgende te worden. 27 Brugse erfgoedbewakers, op initiatief van Brugge die Scone, hebben nu een reddingsactie op het getouw gezet. Eenvoudig wordt het niet, want open houden kost hier 50.000 euro per jaar.

Met (voorlopig) meer succes is de Brugge Foundation aan het werk. Een groep geëngageerde Bruggelingen wil leegstaande historische gebouwen een nieuwe invulling geven en daarmee bouwpromotoren te snel af zijn. Het eerste ‘pilootproject’ richt zich op de Sint-Godelieveabdij (Boeveriestraat), waarvan de Foundation ‘beheerder’ is. Zo zet de stichting nu de boomgaard van de abdij open voor publiek.  Er wordt ook verder gezocht naar een invulling die leven in de brouwerij brengt. Het verhaal loopt: niet minder dan 30 mensen lieten recent de Foundation opnemen in hun testament. (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: