Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Regisseur of deejay in het Conservatorium?

 

Het ontslag van directeur Gunter Carlier als directeur van het Brugse Conservatorium heeft diepe sporen nagelaten in deze eerbiedwaardige instelling met een lange geschiedenis. Carlier was nog maar sinds 2015 in functie, maar heeft in die korte tijd stevig aan de boom geschud. Zijn beleid, veel bakens terzelfdertijd verzetten, oogstte echter een verdeeld lerarencorps en twee kampen die artistiek elk een andere richting uitkeken. Carlier trok nogal fel de kaart van vooral investeren in talent en legde daarbij de lat dermate hoog dat het leerlingenaantal stukje bij beetje afkalfde. Wat zijn artistieke beleid ook mocht inhouden, Carlier muntte niet meteen uit als communicator en bruggenbouwer. Toen een groepje leerkrachten naar de lokale pers stapte, greep het stadsbestuur in en werd Carlier, ook aan de slag als bastrombonist bij Anima Eterna Brugge, op staande voet ontslagen.

Een nieuwe aanstelling hoeft niet meteen verwacht te worden. In plaats daarvan koos de Stad voor een waarnemend duo dat (in afwachting?) orde op zaken moet stellen. Beiden, Michaël Vancraeynest en Mark Lambrecht, komen uit het huidige lerarencorps en zijn vertrouwd met het knelpuntberoep dat directeur Conservatorium hier altijd al geweest is.

Beiden verwoordden hun ambitie als volgt: ‘Het wordt een hele uitdaging om de sfeer onder de collega’s te verbeteren (…) en om het tanende leerlingenaantal te doen toenemen.’ Voorts beloven beiden om ‘meer ontspanning en openheid te brengen’, wat op zijn minst een merkwaardige boodschap is.

De vervanging van Gunter Carlier komt er wel op een heikel moment, want over precies één jaar komt het nieuwe decreet op het deeltijds kunstonderwijs er aan. Hopelijk biedt dat decreet nieuwe kansen en is het niet de voorbode van een hakbijlpolitiek en/of politiek spelletjes. Volgens dit decreet gaat het kunstonderwijs nauwer gaat samenwerken met de scholen, zodat alle leerlingen kunnen kennis maken met kunst en cultuur.  Bij de nieuwe opleidingen staat onder meer regisseur of deejay vermeld. (LF)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: