Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Gezelles (1.700) brieven gaan online

 

Het is bekend: de Brugse (hoofd)bibliotheek Biekorf huisvest een kostbare erfgoedcollectie, waaronder het uitgebreide archief van de dichter Guido Gezelle (1830-1899). Dat archief omvat onder meer een duizendtal boeken uit Gezelles privé-bibliotheek, alle uitgaven van en over Gezelle én zijn indrukwekkende brievenverzameling. De bibliotheek probeert nu deze werken toegankelijk te maken voor het publiek door een doorgedreven digitalisering. Zo worden Gezelles originele brieven online gezet, vergezeld van een teksteditie, wat een grote hulp betekent bij deze vaak moeilijk leesbare handschriften.

Dat huzarenwerk wordt toevertrouwd aan een tiental vrijwilligers. In een eerste fase ontcijferen zij zo’n 400 brieven met correspondentie, die verbonden waren aan het Brugse Sint-Lodewijkscollege. Het ultieme doel van dit project is een wetenschappelijke online-teksteditie van de volledige brievenverzameling van de priester-dichter die ruim 1.700 brieven omvat.

Dat grote aantal brieven mag niet verwonderen. Gezelle bouwde bij leven en welzijn een wijd netwerk uit van ‘Gezellianen’ en dat leidde tot deze unieke brievenverzameling die vandaag in de bibliotheek wordt bewaard. Deze brieven lopen van 1854 tot 1899 en zijn afkomstig van familie, vrienden, oud-leerlingen, kennissen en andere correspondentie. Men heeft berekend dat Gezelle contact had met 1.800 correspondenten.

Recyclage

De inhoud van deze brieven bleef lange tijd grotendeels onbekend. Gezelle had immers de gewoonte om zijn brieven in stukken te knippen en zo het briefpapier te recycleren.

Vandaag worden zo’n 400 brieven in de repro-studio van de bibliotheek ingescand en toegevoegd aan de online-catalogus. Mettertijd moet een en ander leiden tot een monumentale brieveneditie van één van Vlaanderens belangrijkste schrijvers. (LF)

http://www.brugge.be/bibliotheek

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: