Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Frans Masereel in Muzee: een herontdekking

 

Nog tot 3 september loopt in Muzee-Oostende een tentoonstelling over het oeuvre van Frans Masereel (1889-1972), de bekendste Vlaamse graficus en houtsnijder van de twintigste eeuw. Zijn levensloop en artistieke prestaties worden weergegeven met een muurbrede levenslijn en een strenge selectie van zijn zeer uitgebreid oeuvre. Masereels sterk politiek gekleurd oeuvre wordt voorts gepresenteerd in dialoog, lees confrontatie, met werk van een aantal hedendaagse kunstenaars wereldwijd.

Masereels werk is vrij uniek te noemen omdat hij, in tijden van uitbuiting en onderdrukking (begin twintigste eeuw!), steevast de mens op de voorgrond heeft geplaatst. Hij is dan ook kunstenaar geweest in een zeer woelige eeuw, te beginnen met de Eerste Wereldoorlog. In 1914 vluchtte hij naar het Zwitserse Genève en maakte er kennis met beroemde auteurs en kunstenaars als Romain Rolland en Stefan Zweig. Tot 1920 werkte hij voor een pacifistisch tijdschrift waarvoor hij meer dan 1.000 tekeningen maakte, stuk voor stuk gewijd aan de verschrikkingen van de oorlog. Tijdgenoten vergeleken hem met Francisco Goya en zijn ‘De gruwelen van de oorlog’.

De tentoonstelling in Muzee opent met een metersbrede compositie met als titel ‘La famille en lecture, een virtuoos werk dat hij maakte voor de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1937. Naast dit grote olieverfschilderij maakte Masereel in dat jaar nog een werk van grote afmeting, de wandtekening L’enterrement de la geurre. De politieke boodschap is duidelijk: de oorlog ten grave, de grafdragers zijn enkele notoire communisten en vrienden van Masereel. Hij sympathiseerde met het communisme.

Ilse Roossens, die de tentoonstelling heeft samengesteld, koos voor een strenge selectie van ‘s mans werk, want zijn artistieke productie was van een ongekende omvang. Verzet in beelden toont 150 werken met de houtsneden voor een keer in de minderheid. Opvallend zijn de meterslange rolboeken met getekende verhalen in Oost-Indische inkt.

Bruin inpakpapier

Een ander nevenaspect is de confrontatie met werk van hedendaagse kunstenaars. Ook hier trekken grote werken de aandacht: de voormalige vluchtelinge Mary Evans uit Nigeria maakte een reusachtig tableau vivant met silhouetten uit bruin inpakpapier, waaronder de zeer herkenbare Trump.

Deze tentoonstelling sluit nauw aan bij de vorige Muzee-tentoonstellingen die figuren als Ensor, Spilliaert, Servranckx en Joostens tot leven bracht. Overigens werd Frans Masereel geboren in Blankenberge, maar de familie verhuisde naar Gent alwaar hij zich ontpopte tot grafisch kunstenaar van grote klasse. (LF)

Frans Masereel in Mu.Zee, Romestraat 11, Oostende. Gesloten op maandag. Info op http://www.muzee.be

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: