Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

HALLO BABY, geboorterituelen in beweging

 

De geboorte van een kind. Het is de meest normale zaak van de wereld en toch telkens weer een groot wonder, dat het leven van verschillende mensen op zijn kop zet. Deze gedachte vormde het uitgangspunt voor de Gezinsbond om dit thema uit te diepen. Verschillende partners sloten zich aan en op die manier werd het project HALLO BABY geboren. Nog tot 11 juni te zien in de H.Magdalenakerk (Schaarstraat, Astridpark).

 Dat erfgoed de perfecte insteek is, werd al snel duidelijk. Voor velen gaan zwangerschap en geboorte immers gepaard met verschillende kleine of grotere rituelen, die de overgang van het oude naar het nieuwe leven in de verf zetten. Ze bezweren angst, tonen vreugde, verwelkomen de baby… Tradities verschillen vaak van gezin tot gezin en geboortegebruiken veranderen doorheen tijd en migratie.

Hoe wordt het kindje beschermd tegen een mogelijk jaloerse blik? Wanneer mag een kersverse mama opnieuw deelnemen aan het maatschappelijke leven? Welke kleur van kleding is geschikt? Hoe gaat men met verlies om? Deze vragen symboliseren maar enkele van de vele rituelen en gebruiken die in HALLO BABY aan bod komen. De experimentele werking van YOT vzw rond de H.-Magdalenakerk biedt een kans om deze expo op een unieke plaats te kunnen tonen.

 Diversiteit aan rituelen

Met de lancering van het project HALLO BABY gingen de partners na hoe geboorterituelen vandaag in Vlaanderen en Brussel beleefd worden binnen een groep met uiteenlopende etnisch-culturele achtergronden. Het is duidelijk dat in een samenleving de geboorterituelen een houvast bieden en het groepsgevoel versterken. Ze verankeren ontegensprekelijk in het dagelijkse leven en geven vorm aan het erfgoed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Onze toekomst is ongetwijfeld anders dan die van onze voorouders, maar zo evolueren ook de gebruiken en rituelen mee, ze zijn steeds in beweging. Door dieper in te gaan op de geboorterituelen – het hoe en waarom – stimuleren de Gezinsbond en partners het wederzijdse begrip en respect. (LF)

___

 ‘HALLO BABY. Geboorterituelen in beweging’ loopt van 29 april tot en met 11 juni in de H.-Magdalenakerk, Schaarstraat (Astridpark) in Brugge. Inkom gratis. www.hallobaby.be

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: