Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Schepen Mieke Hoste ‘blij’ met herschikte bevoegdheden

Foto EDM

 

De Sociaal Culturele Raad (SCR) had er op haar recente jaarvergadering, waarin de jaarlijkse prijzen werden toegekend, een applausje voor over: de herschikking van de bevoegdheden van schepen Mieke Hoste die voortaan zowel de Stadsbibliotheek als het Cultuurcentrum en de sociaal-culturele verenigingen onder haar hoede heeft. Overigens ging de prijs van de SCR dit jaar naar de Lisseweegse kunstschilder Gratien Dendooven, de Aanmoedigingsprijs ging dan weer naar de talentvolle Brugse musicus Benjamien Lycke. En of de schepen tevreden is?

Mieke Hoste: ‘Uiteraard ben ik heel tevreden met de herschikking van mijn bevoegdheden. Ik zie het ook een stuk als erkenning en beloning voor het werk dat ik de laatste jaren, hoofdzakelijk in stilte, geleverd heb. Zo bestaat de vroegere dienst Cultuur niet meer, zij werd onder andere diensten ondergebracht. De administratie van de uitleendienst werd onder de uitleendienst gebracht, de mensen die de projecten deden, werden ondergebracht bij het Cultuurcentrum. Mijns inziens is dat laatste de logica zelf – er werd door hen al heel veel rond amateurkunsten gedaan, maar ook door de mensen van het Cultuurcentrum. Door het samenbrengen van deze mensen en diensten wordt er veel efficiënter omgegaan met de middelen, maar ook de expertise die zij hadden, wordt nu gebundeld. Hierdoor ontstaat er een veel grotere daadkracht, en ik ben heel blij met deze evolutie.’

EXit: Ook de Stadsbibliotheek staat op uw lijstje.

Hoste: ‘Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik een grote liefde voor literatuur heb – jammer genoeg heb ik tegenwoordig iets te weinig tijd om te lezen. Zonder literatuur heb je geen ontwikkeling, denk ik. Daarom is het ook heel belangrijk dat literatuur voor iedereen toegankelijk is en blijft. De bibliotheek moet heel laagdrempelig blijven. Nu het bibliotheekdecreet door de huidige regering – als zoveelste besparing – afgeschaft werd, is het heel belangrijk dat we bewaken dat hier geen besparingen gebeuren en dat het we hetzelfde budget als in het verleden voorzien voor de bibliotheek. Samen met de mensen van de bib wil ik dit verder bestendigen en eventueel bekijken wat er nog verbeterd kan worden.’

EXit: Hoe verloopt de samenwerking met de SCR?

 Hoste: ‘De relatie met de SCR verloopt nu vlot. Elke maand ga ik naar de SCR voor het vragenuurtje waarbij alle leden van de SCR mij vragen kunnen stellen over culturele aangelegenheden. In de mate van het mogelijke geef ik hen direct antwoord – indien ik zaken moet navragen, wordt dit dan schriftelijk zo snel mogelijk doorgegeven. De sfeer is goed.’

EXit: Moet het toekennen van de prijzen van de SCR niet herbekeken worden?

Mieke Hoste: ‘Het toekennen van de prijzen van de SCR is een bevoegdheid van de Raad. Er bestaat hiervoor een procedure waarbij de leden voorstellen kunnen indienen waar de Raad dan over kiest. De beslissing wordt autonoom genomen. Dit is iets waar ik als schepen geen zeggingschap over heb. En dit zal voorlopig ook zo blijven. (LF)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: