Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

De zwaarte getrotseerd in Galerie Pinsart

Hoewel de artistieke praktijken van Dan Declerck, Tom Lambeens en Remco Roes zeer uiteenlopen, verenigen ze de krachten voor ‘Overtuigde twijfel’, een tentoonstelling met sculpturen, tekeningen, composities en installaties. “Ze omcirkelen hun respectievelijke nulpunten en vanuit die artistieke beweging tekent zich een spoor af dat met ‘overtuigde twijfel’ zichtbaar wordt gemaakt.”, heet het in de aankondiging nogal mysterieus.

Dan Declerck bouwde voor deze tentoonstelling een aantal toestellen die natuurkundige constanten in onze habitat pogen te vatten. Die toestellen bestempelt hij als sculpturen waarvan de onderdelen zich hebben gevormd, niet artistiek gedreven maar door functionaliteit. Ze zijn echter niet bedoeld om een wetenschappelijk resultaat te bekomen:

net de weerstand en de omwegen van het maken, zorgen ervoor dat de apparaten – hoewel dus functioneel – als sculpturen gelezen dienen te worden. De maker betreurt dat veel mensen de schoonheid van technische componenten niet opmerken. Het zijn nochtans meestal objecten die tot het uiterste zijn geoptimaliseerd, in alle eenvoud, zonder franje en met een hoge graad van abstractie.

Remco Roes bezit de gave om mensen anders te laten kijken naar deze voorwerpen en hij bewerkstelligt dit door ze te “objectiveren” en volledig te ontdoen van hun context of functie. Op die manier ontstaan nieuwe spanningen, symmetrieën, verhoudingen en disproporties met andere objecten die zonder twijfel de moeite waard zijn om te observeren. Hij tracht zich een weg uit de zwaartekracht te stapelen – uit de chaos te ordenen – uit de willekeur te ontwerpen. Vanuit een lukrake verzameling materiaal maakt hij smaakakkoorden, zoekt hij beeldresonanties en ontdekt hij patronen in de ruimte. Objecten worden aldus markeringen waarmee hij (be)tekent.

Tom Lambeens, het derde lid van het tentoonstellende triumviraat, verricht onderzoek naar de hoedanigheid van zwaarte in onze westerse cultuur. De aanwezigheid van zwaartekracht in onder meer de beeldende kunst en de muziek is volgens hem dominant en ziet hij bewezen in heel wat artistieke verwezenlijkingen doorheen de oudheid o.a. menhirs, zuilen, gewelven, de ontwikkeling van de contrapost, tot zelfs het verdwijnen van de horizonlijn als anker in het beeld. Zijn tekeningen vormen bliksemafleiders die hem in staat stellen de wereld op deze manier te bekijken. “In kijkoperaties, die ik al tekenend en schrijvend uitvoer, probeer ik telkens weer een omgangsvorm tegenover deze beleving van zwaarte zonder bodem te formuleren.”

‘Overtuigde twijfel’ – ik citeer – “stelt de daad van het maken tentoon – de daad van het tentoonstellen in vraag – en maakt zo een omcirkelende beweging rond de lege afgrond waarop we onherroepelijk staan”. Een plaatsbezoek zal ongetwijfeld veel duidelijk(er) maken. (PJG)

Van zondag 23 april (vernissage om 15.00 uur) tot en met zondag 28 mei 2017, te bezichtigen telkens op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14.00 – 18.00 uur.

Galerie PINSART, Genthof 21, 8000 Brugge – www.pinsart.be

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: