Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

‘Brave New Maria’: een hommage aan Maria Nys

Foto Patrick Van Vlerken 

JazzLab Series treedt met de tournee die vanaf eind maart uitrolt buiten de traditioneel bewandelde paden. Behalve een solo-optreden van contrabassist Nathan Wouters is er ook ‘Brave New Maria’ op 16 april in Kaap/Vrijstaat O., een gezamenlijke creatie van Sylvie De Pauw, Kristien Hemmerechts en Bart Maris. De trompettist verstrekt toelichting over de genese van dit project.

 Bart Maris: ‘Toen sopraan Sylvie De Pauw van Stad Eeklo het aanbod kreeg iets te doen rond een vrouw met een link naar Eeklo, koos zij voor Maria Nys: een markante vrouw, maar een  naam die de meeste mensen absoluut niets zegt. Nochtans was zij gehuwd met Aldous Huxley, auteur van ‘Brave New World’. Zij is in Eeklo naar school geweest bij de nonnen aan het Institut Notre Dame Aux Epines, waar ook Sylvie school heeft gelopen.’

   EXit: Maria Nys is inderdaad een nobele onbekende.
Maris: ‘Er is ooit een boek aan haar gewijd, waarvoor men zich heeft gebaseerd op de briefwisseling tussen Maria – die na haar huwelijk in Amerika is gaan wonen – en haar familie in België. Sylvie is die letterlijk duizenden brieven in de Koninklijke Bibliotheek gaan inkijken. Ze bevatten een schat aan informatie: Maria was steun en toeverlaat van Huxley bij verplaatsingen, het uittypen van zijn boeken, communicatie en kwam zo in nauw contact met figuren als Chaplin, Garbo, Stravinsky… Vanop haar sterfbed heeft ze nog een huwelijk geregeld met een Amerikaanse opdat de schrijver niet alleen zou komen te staan. Deze ‘Laura’ heeft de geschiedenis herschreven en de rol van Maria in het leven van Huxley volledig gewist.’

EXit: Jullie hebben ook Kristien Hemmerechts aangesproken?
Maris
: ’Die briefwisseling vormt zo’n rijke bron van informatie dat Sylvie en ik dat verhaal niet meer konden vertellen. We dachten een actrice te betrekken, wat een tekst impliceerde en Sylvie heeft Kristien Hemmerechts gesuggereerd. Die bleek veel interesse te hebben voor Maria Nys, onder andere wegens de connecties met de Bloomsbury Group waar Virginia Woolf deel van uitmaakte. Kristien heeft een biografie over en romans van Aldous Huxley gelezen èn zich verdiept in de brievenverzameling en beslist dat zij de tekst die zij zou schrijven ook zèlf wou brengen.’

EXit: Hoe moeilijk was het, muziek schrijven?

Maris: ‘Er was bestaand materiaal waarvan Sylvie en ik dachten dat het bij een bepaalde tekst kon passen èn we hebben nieuwe muziek gecreëerd doorweven met klassieke en jazzelementen, specifiek voor bepaalde passages. Er zijn in die correspondentie zinnen die echt beklijven. Zo leest Kristien een brief van Maria aan haar zus net voor WO II waarin zij vraagt waarom de familie niet naar Amerika komt, vermits in Polen al oorlog woedt. In die zin is het ook een verhaal van migratie, dus zeer actueel. De voorstelling is meteen een mooie spiegel van wat er momenteel gaande is.’

EXit: Hoe is de voorstelling concreet opgebouwd?

Maris: ‘De leidraad is een brief aan Maria Nys die Kristien heeft geschreven en voorleest. Daartussen zijn er muzikale intermezzo’s, maar die zijn aan dat verhaal opgehangen. Dit is echt een voorstelling met ons drie, mocht het de indruk wekken dat ‘Kristien Hemmerechts een begeleidende tekst heeft geschreven’. ‘Brave New Maria’ is evenzeer – of juister: veeleer – teksttheater met muziek als een muziekvoorstelling!’

 EXit: Er wordt ook een opname uitgebracht?

Maris: ‘Omdat het publiek een hele berg informatie en indrukken te verwerken krijgt, hebben we gezorgd voor de mogelijkheid van een herhaalde beluistering: het stuk wordt in aangepaste versie – een mini-luisterspel – op cd vastgelegd.’ (PJG)

Zondag 16 april om 17 uur in KAAP/Vrijstaat O. – http://www.kaap.be en http://www.jazzlabseries.be

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: