Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Brugse VN-universiteit krijgt doorstart

foto EDM

Universiteit van de Verenigde Naties werkt samen met UGent en VUB

 

Het Grootseminarie aan de Potterierei 72 is niet alleen het opleidingscentrum voor priesters, maar sinds vijftien jaar de weinig bekende thuishaven van wat een beetje pompeus de ‘Universiteit van de Verenigde Naties heet’, afgekort UNU. Deze ‘universiteit’ is iets tussen een denktank en een onderzoekscentrum en telt wereldwijd zestien vestigingen met Tokio als centrale zetel. Eén afdeling bevindt zich dus in Brugge, UNU-CRIS. Recent koppelde de Vlaamse Regering verdere subsidiëring aan een inbedding in een Vlaamse universiteit. Een samenwerkingsakkoord met de universiteiten van Gent en Brussel geeft UNU-CRIS nu extra zuurstof en zicht op een nieuwe start. De man die de vernieuwde werking in goede banen moet leiden, is Bruggeling Anthony Antoine, een academicus met adelbrieven.

Wat doet deze ‘Universiteit’ ?

Het is een onderzoekscentrum, een think tank, die onderzoek doet naar een aantal heikele thema’s, ten dienste van de Verenigde Naties. Vandaag zijn meerdere van die thema’s razend actueel: vrede, veiligheid, het belang van regio’s in een geglobaliseerde wereld. Tot voor kort werd deze think tank bemand door een kleine twintig (internationale) onderzoekers, maar door de recente onzekerheid over het voortbestaan van UNU-CRIS liep de getalsterkte sterk terug. Na het vertrek van de toenmalige directeur Luk Van Langenhove is het de beurt aan Bruggeling Anthony Antoine om deze instelling op een nieuw spoor te zetten. Deze directeur (a.i.) studeerde politieke wetenschappen aan de VUB, werkte enkele jaren voor de NAVO om nadien terug te keren naar zijn Alma Mater, de VUB. Hij staat er al vijftien jaar aan het hoofd van het Instituut voor Europese Studies. De leiding over UNU-CRIS beschouwt hij als een tijdelijke job. ‘Men had iemand nodig om de zaak uit te bouwen, en het liefst iemand die het Vlaamse universitaire landschap kent’, zegt hij.

De uitdaging

De uitdaging is niet minnetjes. De Vlaamse Overheid besliste twee jaar geleden al om de subsidies (660.000 euro) afhankelijk te maken van de ‘inkanteling’ in een of meerdere universiteiten. De vraag aan de universiteiten luidde concreet: ‘Hebben jullie een project lopen waarin samenwerkingsmogelijkheden zitten met het Brugse UNU-CRIS?’ Deze ‘wedstrijd’ leidde tot een akkoord met de universiteiten van Gent en Brussel.

Met 660.000 euro subsidie kan directeur Antoine de zaak niet drijvende houden. Daarom komen beide universiteiten samen over de brug met 330.000 euro. Ze willen werken rond thema’s die in deze onzalige Trump-tijden schreeuwen om aandacht.

EXit: Welke concrete thema’s pakken jullie aan?

Anthony Antoine: ‘De westerse bevolking raakt door de globalisering een beetje ‘de kluts kwijt’. Als de Verenigde Staten terugplooien op zichzelf, zal dat de wereldeconomie schaden. Je moet geen econoom zijn om dat te snappen. Idem voor de Brexit. Ook dit verlies is perfect becijferbaar. Ons project wil dat onderzoeken: hoe kun je de globalisering in goede banen leiden, zonder afbreuk te doen aan de democratie en aan de natiestaat? Beide universiteiten zullen zowel studenten als professoren afvaardigen: de UGent stelt twee doctoraatstudenten per jaar ter beschikking en zorgt ook voor een aantal professoren, de VUB staat garant voor één groot project per jaar en logistieke hulp. Eenmaal op volle sterkte verwacht ik hier een 25-tal vorsers.’

EXit: Hoe belangrijk is dit voor Brugge?

Antoine: ‘Zeer. UNU-CRIS levert een belangrijke bijdrage aan het uitbouwen van Brugge tot een internationaal centrum voor academisch onderzoek. Het is een plek waar onderzoekers van over de hele wereld samenwerken om onderzoek te verrichten.’ (LF)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: