Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

ERFGOEDCEL BRUGGE VIERT 15DE VERJAARDAG

erfgoedcel_matthias-desmet

Foto Matthias Desmedt

 

Erfgoedcel Brugge werd opgericht in het najaar van 2000, met op dat ogenblik Dries Van Den Broucke en Caroline Van Poucke als coördinatoren. Hun eerste wapenfeit stelden ze voor begin 2001. Een opstelling van 15 uitvergrote foto’s in de stad kreeg als titel ‘Beelden Verhalen’. Vandaag bestaat het team uit Lothar Casteleyn, Katrien Steelandt, Ina Verrept en Anje Timmerman. Samen met hen blikken we terug op 15 jaar erfgoedcelwerking, met een knipoog naar de toekomst.

 EXit: Wat heeft 15 jaar Erfgoedcel tot stand gebracht?

Erfgoedcel Brugge: ‘Wij hebben er in de afgelopen 15 jaar voor gezorgd dat heel wat minder gekend Brugs erfgoed ook een plek in de schijnwerpers kreeg: van getuigenissen over de Brugse cinemabeleving tot een ondersteunende werking rond sporterfgoed, van verborgen schatten uit de deelgemeenten tot de digitale ontsluiting van heel wat interessante documentaire bronnen.’

‘Vertrekkend vanuit de aanwezige expertise binnen de stedelijke erfgoeddiensten – het Stadsarchief, de Openbare Bibliotheek, Musea Brugge en de Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing – bouwde Erfgoedcel Brugge over de jaren heen een ondersteunende werking uit. Zo werden heel wat initiatieven ontwikkeld die één dienst alleen niet kon verwezenlijken. Telkens werden hierbij ook andere interessante partners betrokken, waardoor een steeds breder netwerk aan erfgoedactoren met elkaar in wisselwerking trad. De dialoog met niet-professionele erfgoedactoren stond hierbij voorop, naast het betrekken van heel wat vrijwilligers in de uitvoering. In deze projecten en trajecten is Erfgoedcel Brugge telkens de maïzena die enerzijds alle partners samenhoudt en anderzijds alle puzzelstukken in elkaar doet passen.’

EXit: Waar is Erfgoedcel Brugge vandaag mee bezig?

 Erfgoedcel Brugge: ‘Als eerste prioriteit zetten we in op een strategische visie op digitaal cultureel erfgoed. De lancering van ErfgoedBrugge.be (zie kadertekst) en de ontwikkeling van het app-platform Xplore Bruges zijn hier mooie voorbeelden van. De tweede prioriteit betreft de zorg voor en ontsluiting van religieus erfgoed. Samen met de consulent religieus erfgoed Musea Brugge heeft Erfgoedcel Brugge een vrijwilligersploeg opgericht rond de inventarisatie in de Brugse parochiekerken. Vier van de 28 Brugse parochiekerken zijn nu al geïnventariseerd. De inventarissen worden ontsloten via de provinciale erfgoeddatabank Erfgoedinzicht en zijn nu ook te raadplegen via ErfgoedBrugge.be.’

‘De derde prioriteit handelt over de zorg voor culturele archieven en minder gekend documentair erfgoed. Erfgoedcel Brugge zette samen met Stadsarchief en Sportdienst Brugge een ondersteuningstraject voor sportverenigingen op. In 2015 werd samen met de stamgasten van Café Vlissinghe een jaar vol erfgoedactiviteiten opgezet om de 500ste verjaardag van Brugges oudste kroeg te onderstrepen. Met de nieuw opgerichte Orde van 500 zet men er het erfgoedwerk nu zelf verder.’

‘Het blijvend inzetten op de ondersteuning van het niet-professionele erfgoedveld vormt de vierde beleidsprioriteit. Zo delen we interessante informatie met de lokale verenigingen en bieden we advies en hulp waar nodig. Naar aanleiding van de jaarlijkse Erfgoeddag wordt bijvoorbeeld tijd genomen om een veelheid aan spelers te enthousiasmeren en te begeleiden bij de uitwerking van hun activiteit. Deze inspanningen missen hun effect niet. De Erfgoeddag in Brugge staat er elke keer met een mooi programma.’

EXit: De erfgoedwerking in Vlaandern staat voor ingrijpende veranderingen.

Erfgoedcel Brugge: ‘In 2019 zal een nieuw cultureel-erfgoeddecreet in werking treden. Voor de 22 cultureel-erfgoedcellen die Vlaanderen ondertussen telt, wordt uitgegaan van een dienstverlenende rol op regionaal niveau.’

‘Het duidelijk kiezen voor bepaalde dienstverlenende rollen kan wel betekenen dat er in de toekomst niet verder wordt ingezet op de huidige werkingslijnen. Maar dat zullen we de komende maanden en jaren zeker goed bekijken én voorbereiden.’
‘Als Erfgoedcel zijn we ervan overtuigd dat we een vitale rol kunnen opnemen in de ontwikkeling van een erfgoedattitude en -gevoeligheid in de samenleving. Het verder uitbouwen van een werking in de grenszone tussen cultureel erfgoed en diverse maatschappelijke domeinen staat daarbij voorop. Dat werk zal nooit af zijn, maar we hopen dat we ons nog lang kunnen inzetten om daar verder ons steentje toe bij te dragen.’ (LF)

www.erfgoedcelbrugge.be

 

Nieuwe virtuele verzamelplek voor zestien Brugse erfgoedcollecties

Meer dan 392.000 Brugse erfgoedstukken kun je via één muisklik eenvoudig doorzoeken. Schilderijen, sculpturen, middeleeuwse handschriften, foto’s, kaarten, archeologische vondsten, historische kranten… je vindt het allemaal op www.erfgoedbrugge.be. Dankzij Erfgoedbrugge.be kun je nu al vijf collecties tegelijkertijd verkennen. Op basis van één of enkele trefwoorden zoek je in de collecties van Musea Brugge, Beeldbank Brugge, Kaart en Huis, Magis en de historische krantencollectie van de Openbare Bibliotheek Brugge. Ook voor andere verzamelingen kun je op ErfgoedBrugge.be terecht. De collectie middeleeuwse handschriften van de Openbare Bibliotheek Brugge, de virtuele leeszaal van het Stadsarchief of het Guido Gezellearchief zijn nu ook via deze weg te raadplegen. Stap voor stap zal ErfgoedBrugge.be verder groeien en steeds rijker aan inhoud worden.

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: