Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Drie eeuwen gerechtigheid in beeld

De kunst van het recht

de-kunst-van-het-recht_sarah-bauwens

foto Sarah Bauwens

 

Iedereen kent Vrouwe Justitia met haar weegschaal, zwaard en blinddoek, maar weet u ook hoe recht werd gesproken in de late middeleeuwen of in nog latere tijden? De jongste tentoonstelling in het Groeningemuseum biedt nu een boeiend overzicht van hoe kunstenaars zich in de periode 1450-1750 lieten inspireren door recht en gerechtigheid.

 In vier zalen en vijf ‘kabinetten’ toont de Brugse museumparel 120 uiteenlopende objecten: schilderijen, beeldhouwwerken, glasramen, tekeningen, prenten en boeken. Allemaal verwijzen ze naar de kunst in het recht zoals gedurende 300 jaar, tot 1750, verbeeld. Groeninge zelf levert twintig kunstwerken die worden aangevuld met een honderdtal bruiklenen uit binnen- en buitenland. Bijbelse (voor)kennis is niet vereist, maar wel behulpzaam, want veel objecten putten uit de rijke Bijbelse geschiedenis, zoals met de afbeeldingen van het Salomonsoordeel of de Kuise Suzanne het geval is. De vaste collectie kunst van Groeninge blijft toegankelijk, maar werd herschikt in de zes overblijvende en aangepaste zalen. ‘Kunst van het recht’ werd samengesteld door het duo Tine Van Poucke en Vanessa Paumen.

De tentoonstelling biedt een boeiend overzicht van hoe kunstenaars en hun opdrachtgevers, vaak de juridische overheid, zich lieten inspireren door recht en gerechtigheid. In de late middeleeuwen ijverden de Vlaamse en Brabantse steden om het mooiste stadhuis-annex-schepenzaal die gebruikt werd voor rechtspraak. Aan de muren werden moraliserende en vooral waarschuwende kunstwerken opgehangen die eventuele boosdoeners de lust moest benemen.

Een favoriet onderwerp was ‘Het Laatste Oordeel’ met het einde der tijden waarbij Christus zijn oordeel velt over iedereen die ooit geleefd heeft. Dat ‘Laatste Oordeel’ was een kernpunt in het christelijke geloof en veel voorstellingen, van kerkportieken tot fresco’s, miniaturen en monumentale schilderijen waarschuwden voor de gevolgen van verderfelijk gedrag. De tentoonstelling toont enkele voorbeelden van het ‘Laatste Oordeel’ uit Geraardsbergen en Maastricht die voor de eerste keer hun vaste locatie verlaten hebben.

De blikvanger van de tentoonstelling is het werk van Vlaamse Primitief Gerard David ‘Het oordeel van Cambyses’, een oud-Perzisch verhaal in een Brugse setting. Het verhaal uit de zesde eeuw voor onze jaartelling vertelt hoe het een corrupte rechter vergaat: hij wordt levend gevild en zijn huid wordt op de troon gehangen waarin zijn zoon voortaan recht zal spreken.

Naast de vier museumzalen werden ook nog vijf ‘kabinetten’ ingericht, intiemere ruimtes waarin wordt stilgestaan bij de rechtspraak van toen. Bijzonder mooi daarin zijn de tien glasraampjes en drie ontwerptekeningen die alle gerelateerd zijn aan gerechtigheid. Naar de originele locatie van deze glaspaneeltjes blijft het raden. Een afzonderlijk kabinet toont het belang van een zestiende-eeuwse Brugse jurist met grote faam, Joos De Damhouder, wiens werken Europees verspreid en gebruikt werden. Waarmee gezegd: een boeiende tentoonstelling die om een aandachtig bezoek vraagt. (LF)

De kunst van het recht, Groeningemuseum, tot 5 februari (ma. gesloten). Gratis voor kinderen en Bruggelingen. Info op http://www.museabrugge.be

 

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: