Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Provinciale erfgoedbibliotheek op de dool

406660A8-E8F8-406D-9D73-7B6761E31534

Provinciale bibliotheek

 

 

Het was een interessante tentoonstelling rond de jaarwisseling in het Provinciaal Hof op de Markt. De Provinciale Erfgoedbibliotheek etaleerde er, onder de naam Westflandrica, het kruim van haar erfgoedbibliotheek. Terzelfdertijd was de tentoonstelling een noodkreet, want de Provincie moet vanaf volgend jaar een overnemer vinden voor deze bibliotheek. Brugge bedankt voor overname, Kortrijk aarzelt en de discussies lopen op via sociale media of wat daarvoor doorgaat. Een overzicht.

De Vlaamse Regering had het, besparingsgewijs, mooi op papier: de Provincie stoot (ondermeer) alle culturele bevoegdheden af en zoekt daarvoor geprefereerde partners. De praktijk valt tegen: veel gemeentebesturen zitten niet te wachten op extra-uitgaven en overnamekosten. Zo ook vergaat het de Provinciale Erfgoedbibliotheek, gehuisvest in het Tolhuis op het Jan Van Eyckplein. Minister Sven Gatz én de Provincie zagen Brugge als de gedroomde overnemer, maar het Schepencollege houdt de boot af.

Renaat Landuyt: ‘Volgens onze Dienst Erfgoedbibliotheek zitten er weinig stukken van waarde in de verzameling. En zeker niet voldoende om de totale verzameling, met al de kosten van huisvesting, personeel (LF. 9 man) en herordening die dat met zich meebrengt, over te nemen.’ Naar verluidt deelt ook Biekorf-hoofdbibliothecaris Leen Speecke deze mening, de lokale historici overwegend niet.

Het pijnpunt in de discussie is de overname van het Tolhuis, die de collectie huisvest. Brugge hoopte, bij overname, op bibliotheek én gebouw, maar de Provincie wil in het Tolhuis een ondernemerscentrum (LF. bedoeld voor start-ups) onderbrengen. Hier wringt het schoentje, volgens burgemeester Landuyt: ‘Zolang de Provincie het huisvestend gebouw voor zichzelf houdt, hebben verdere gesprekken geen zin meer’.

Heeft Brugge hier een punt? Wat is het nut van een (provinciaal) ondernemerscentrum in de binnenstad waarvan de bereikbaarheid ronduit slecht is. Bovendien ruikt het plan een beetje naar een prestigeproject van de Kortrijkse gedeputeerde Jean de Bethune, die eventuele samenwerking met de Stad Brugge uitsluit, ook al bestonden daar gelijkaardige plannen.

Intussen is de bibliotheek voer voor felle discussies onder politici, historici en geïnteresseerden. Senator Pol Vanden Driessche gooide de discussie in de krant, anderen sloten zich aan via sociale media, waaronder de vroegere stadssecretaris Dirk Michiels. Hij houdt een vurig pleidooi voor het voortbestaan van de bibliotheek. Waarom?

Dirk Michiels: ‘De bib bevat belangrijke, soms unieke, stukjes, aanwezig in fondsen en collecties van persoonlijkheden als Streuvels, Duclos, English, Verbouwe en een tiental andere persoonlijkheden en instellingen meer. Namen zoals Walter Baes, Werner De Baere, Renaat Bosschaert, Jaak Fontier, André Demeulemeester, Egied Strubbe, Hervé Stalpaert, James Weale, Kunstwerkhuizen Claeys en de uitgeverij Witteryck, om er maar enkele te noemen, spreken toch tot de verbeelding? Om dan nog te zwijgen van de honderden aankopen en verwervingen via veilingen en privaat aanbod. In alle stilte heeft Brugge deze collecties geweigerd.’

Kortrijk

 Volgens de jongste geruchten ziet ook Kortrijk af van de overname. Kortrijkzaan Bart Caron, parlementslid voor Groen, pleit voor een aanpak in twee stappen. Hij vindt Brugge, als provinciale hoofdstad en huisvester van enkele uitstekende archieven, de gedroomde partner, meer dan Kortrijk. Bij een Brugse njet stelt hij voor dat Provincie en Stad Brugge samen een uitzondering bepleiten op de overnameregel. Concreet: de Provincie behoudt het beheer over de bibliotheek en zoekt een nieuwe locatie. Het bestaande Provinciaal Archief in Sint-Andries ligt voor de hand, de verhuis van het Jan Van Eyckplein toch al gepland voor zeer binnenkort.

Dirk Michiels denkt in dezelfde richting: ‘Laten we verder constructief deze toestand in de goede richting sturen. Als tolk van vele Brugse en Westvlaamse erfgoedliefhebbers vragen we aan alle verantwoordelijke Brugse beleidsmakers hun stelling te herzien. En mocht dit echt niet mogelijk zijn, dan bepleiten we hun tussenkomst en deze van de provinciale beleidsmakers bij de Vlaamse beleidsverantwoordelijken om de integratie mogelijk te maken van deze bib in het provinciaal archief te Sint-Andries (zoals reeds beslist was door de Deputatie). Op die wijze blijft dit stuk erfgoed in Brugge.’

Een discussie over een waardevolle biliotheek, het is dezer dagen een verademing.’ (LF)

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: