Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Quotes van een knuffelpaus

Tom Zwaenepoel_Ellen De Meulemeester (2)

Foto EDM

De Brugse leraar Tom Zwaenepoel mag zich met recht en reden pausdeskundige noemen, een kwalificatie die hem regelmatig in de media doet opvoeren. Dezer dagen ligt zijn negende boek in de aanbieding ‘Hoe mooi zou het zijn ‘, 400 quotes uit de pauselijke mond. Tom Zwaenepoel is beroepshalve leraar Duits in de abdijschool van Zevenkerken en eveneens verbonden aan een aantal buitenlandse universiteiten, van Finland tot Zuid-Afrika.

Zijn grote passie is de leefwereld van pausen en het Vaticaan.

Tom Zwaenepoel: ‘Die belangstelling was er al heel snel’ zegt hij, ‘want jongeren hebben nood aan richtingaanwijzers, ideeën en warden, en zelf heb ik die gevonden in het geloof. Pausen hebben altijd al teksten geschreven voor jongeren en ik vind de ideeën daaruit zo mooi en waardevol dat ik het als een plicht beschouw om die zaken door te geven aan de massa. Vandaag overheerst in de media de negatieve en vooral sensationele berichtgeving, de taboe-thema’s! Natuurlijk mogen die behandeld worden, maar er zit zoveel meer in deze (pauselijke) boodschappen. Mijn motto is: geef objectief weer wat er achter de muren van het Vaticaan leeft en de lezer zal zelf oordelen. Het is ook die houding die ze bij ‘Nieuwe Feiten op Radio 1 (het middagprogramma van Lieven Vandenhaute) appreciëren en waar ik toch gemiddeld één keer per maand een bijdrage mag afleveren.’

Waarom een boek met quotes in plaats van een biografie?

Zwaenepoel: ‘De huidige paus, Franciscus, is de paus van de oneliners genoemd. Mijn boek selecteert daaruit 400 opmerkelijke uitspraken. Het is daarmee een klein boekje geworden, maar met een grote inhoud. Deze paus drukt zijn ideeën door met krachtige oneliners. Daardoor onder meer is hij ook zo populair bij niet-gelovigen. Je hoort of leest zelden negatieve gevoelens over hem. Nochtans is deze paus een kopie van zijn voorganger (Benedictus). Hij heeft niks veranderd op het vlak van doctrine en seksuele moraal, maar zijn aanpak is helemaal anders. Bij het grote publiek komt dat over als ‘progressief’, de knuffelpaus, de man van de dialoog.’ Nochtans is hij niet populair achter de muren van het Vaticaan.’

‘Hij wil terug naar de essentie van het geloof en dat staat in het evangelie. Zo wil hij er zijn voor de vluchtelingen van Lampedusa, en niet voor de kerkgeleerden of theologen. Hij doet vooral een oproep naar waarachtigheid, door zelf te doen wat hij zegt en belooft. Die stem weerklinkt luid, maar de weg is nog lang. Zijn boodschap laat echter veel ruimte toe voor interpretatie, hij bezit niet echt de gave van de duidelijkheid. ‘   (LF)

Hoe mooi zou het zijn , Tom Zwaenepoel, uitg. Lannoo, http://www.lannoo.be

 

 

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: