Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Brugge (Foundation) ontfermt zich over de Sint-Godelieveabdij

EIG160216_01

Foto Matthias Desmet

 

Waardevol erfgoed in Brugge beschermen tegen de uitwassen van de vrije markt wordt één van de komende grote uitdagingen voor deze stad. Men herinnert zich immers nog 1989, toen de Brugse Jezuïeten hun neo-gotische kerk in de Vlamingstraat verkochten aan evenementenbureau Celebrations Entertainment, die er sindsdien een weinig verheffend spektakel organiseren. Daarom (onder meer) staat Brugge op alarmrood wanneer een religieuze site leeg komt te staan. De pas opgerichte Brugge Foundation springt in de bres.

 Een cijfer om te onthouden: Brugse kerken en kloosters beheren ruim één vierde van de totale oppervlakte in de binnenstad. Een aantal van deze sites ( kerk Bilkske, Sint-Godelieveabdij…) kwamen recent leeg te staan en zoeken nu naar nieuwe invullingen. De Stad is een geïnteresseerde partner, maar ontbeert soms de middelen. De Brugge Foundation hoopt nu voldoende financiële middelen bijeen te brengen om een aantal van die sites en gebouwen een nieuwe toekomst te garanderen.

Bij de initiatiefnemers treffen we vooral mensen met een ruim hart voor deze stad. De stichting wordt voorgezeten door Ingrid Leye (gewezen diensthoofd Monumentenzorg ) en rekent onder meer op Johan Debyser (ex-kabinetchef van de gouverneur), Véronique de Limburg Stirum (beheerder Adornes-site) en enkele anderen met een verdienstelijk Brugge-rapport, zoals Wim Lybaert en Nico Blontrock

Een eerste gelegenheid bood zich onlangs aan met de leegstand van de 17de eeuwse, één hectare grote, Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat. De vijf bejaarde zusters die er nog verbleven verhuisden eind 2013 naar rustiger oorden en de abdij kwam in handen van de religieuze vzw Camino. Recent kon de Stad deze site in erfpacht krijgen voor een periode van 50 jaar.. Er wordt nu met Brugge Foundation nagedacht over nieuwe functies. De motor achter de fondsenwerving is Emolife, waar o.a. Bruggeling Jan Rachels (ex-Oxfam, ex-Greenpeace, nu Testament.be) werkt. Via friendraising wil de Foundation ook aandacht voor waardevolle niet-religieuze gebouwen. Onder de slogan ‘Zet Brugs erfgoed in uw testament’ hopen de initiatiefnemers op een wereldwijde respons. (LF)

Meer inlichtingen: www.bruggefoundation.be. Tijdens erfgoedweekend (23-24/4): vrij bezoek aan tuinen, voor rondleidingen in de abdij vooraf inschrijven via erfgoedcel.

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: