Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Tien jaar Het Entrepot

 

Pieterjan Lefever, schepen Franky Demon en Wannes Fremaut_Ellen De Meulemeester

Pieterjan Lefever, Franky Demon en Wannes Fremaut (foto EDM)

‘We moeten nog meer de jongerenhotspot van Brugge worden’

Het Entrepot, dé jongerenplek van Brugge, viert straks (18 maart) een tienjarig bestaan met wat zich als ‘dolle avond’ aankondigt ‘voor al wie ons een warm hart toedraagt’. Het voorbije jaar pakten zich onweerswolken samen boven dit jongerenhuis (Directeur Lies Coppens moest opstappen, in de gemeenteraad werd gebakkeleid over de samenstelling van de Raad van Bestuur), maar vandaag zit Het Entrepot veilig(er) op schema. Er kwam een tweekoppige leiding aan het hoofd (Pieterjan Lefever en Wannes Fremaut), er werd bespaard op personeel en men streeft nu naar ‘een verbreding van de werking’. Hieronder, een gesprek met het leidende duo, geassisteerd door de Schepen Van Jeugd Franky Demon, die pleit voor meer café-cultuur voor jongeren. Andere tijden….

 EXit: In 2002 startten jullie onder de roep ’In Het Entrepot is alles mogelijk’. We zijn nu tien jaar verder: is deze slogan waargemaakt?

Wannes Fremaut: ‘Vind ik een mooie en ambitieuze slogan, maar onze baseline is inmiddels verruimd tot ‘creatieve vrijhaven’. Of alles mogelijk is bij ons? Ja, wat betreft jongerencultuur en creativiteit. Het is onze ambitie om nog meer de jongerenhotspot van Brugge te worden. We evolueren alvast in de goede richting. Daarom hebben we onze werking uitgebreid van strikt artistiek naar heel divers. We trekken de werking open, maar er is nog werk aan de winkel.’

EXit: Is de schepen van Jeugd tevreden met de gang van zaken?

 Franky Demon: ‘Toen ik in 2012 aantrad als bevoegd schepen vond ik niet dat het volledig in orde was. Ik hoorde kritiek, vooral vanuit de culturele sector. Nu is er een ommezwaai gerealiseerd, waarbij meer is ingezet op de samenwerkingsovereenkomst met de Stad Brugge. Die investeert, als hoofdsponsor, een mooi bedrag (LF. 775.000 euro voor loon en werkingstoelage), en wil daar iets voor terug. Dat heeft geleid heeft tot een nieuwe vzw en een afgeslankt team (LF. van 17 naar 13 personeelsleden). De Raad van Bestuur heeft vandaag een mooi evenwicht tussen politici en externe specialisten (6/6). Het Entrepot mag immers niet alleen geleid worden door de politiek .’

EXit: Waarom is Het Entrepot zo belangrijk voor Brugge?

 Demon: ‘De Stad wil dat Brugge een hipper imago krijgt en Het Entrepot is daar dé organisatie voor. Essentieel is dat Brugge bruist, de weg ernaartoe is deels de verantwoordelijkheid van Het Entrepot. Zo tekenen ze jaarlijks voor het zomerfestival Vama Veche, toch uitgegroeid tot een vaste waarde in de Brugse festivalagenda. We geven daarvoor de volle vrijheid aan dit team, wetende dat hun budget voor programmatie eerder bescheiden is (LF. 105.000 euro).

EXit: Jullie focussen o.a. op ‘creatieve werkplekken’ en ‘De Vrienden van Het Entrepot’. Wat stel ik mij daar bij voor?

Fremaut: ‘Een heel brede werking, van fuiven over repetitielokalen en creatieve residenties tot een atelier waar met hout wordt gewerkt. Voorts zetten we hard in op Villa Bota (LF. webplatform voor jonge mediamakers) dat ondertussen al aan zijn zesde jaar toe is en een honderdtal jongeren telt.’ De Vrienden omvat een ruime enthousiaste kern en zij komen met ideeën aandraven, zoals recent nog met een geweldige avond rollerdisco, met alle kitch incluis. Tenslotte zijn er de TANK-avonden waarop jongeren hun artistieke avond kunnen invullen als curator, een initiatief dat al vele jaren loopt. In mei aanstaande komt er een speciale editie met de makerspace Nerdlab als gastheer. ‘

EXit: Het Entrepot staat ook synoniem voor fuiven. Is de veiligheid daarbij nog steeds een thema?

 Lefever: ‘Zeg nooit nooit, er kan altijd iets onaangenaams voorvallen, maar er is veel beterschap geboekt. De genomen maatregelen renderen. Er zijn de sfeerbeheerders tijdens de fuiven, jongeren die zich onder het publiek mengen, een oogje in het zeil houden en rapporteren indien nodig. Voorts wordt de veiligheid nog meer bewaakt door sinds een tijd steeds te werken met dezelfde firma, ongeacht de organisator. Dat werkt prima. Ten slotte is er in het gebouw veel geïnvesteerd in verlichting en tv-schermen voor sensibilisering. De weg ernaartoe wordt straks ook een stukje veiliger gemaakt door de aanleg van een fietpad in het havengebied en een veilige fietsoversteek in de Havenstraat. De veiligheid bij fuiven is hierbij gewaarborgd.’

 EXit: Gelezen: Het Entrepot moet buiten haar oevers treden en samenwerken met andere partners.

Fremaut: ‘Dat gebeurt nu al. We werken via Villa Bota samen met Cactus voor de Airplay-concerten, bedoeld voor jonge bands. Met Mooov en Cactus organiseren we Cult Live, live muziek bij het witte doek in cinema Liberty en voor het urban art project URB stemmen we af met Brugge Plus.’

Demon: ‘Dit is een meerwaardeverhaal. Als de lokale cultuursector iets plant rond jongeren en cultuur is het onze bedoeling dat men automatisch gaat kijken in de richting van Het Entrepot. Zij hebben de know-how.’

EXit: Jong Brugge kampt nog steeds met een imagoprobleem. Wat ontbreekt er?

Demon: ‘Er is een tekort aan cafécultuur. Veel cafés maken de overgang naar tea-room of restaurant. Vroeger, enfin, mijn jeugdjaren, had je een ruime variatie aan cafés, afhankelijk van het soort muziek dat er ‘gedraaid’ werd. Vandaag bieden cafés meer eenheidsworst. Toch blijft de Stad zwaar inzetten op café- en fuifcultuur. Zopas hebben we het dossier Entrenous (LF. fuifzaaltje in de Langestraat) opnieuw gelanceerd, want men zat er op een dood spoor. Eerlijk, we hebben dat in het verleden fout aangepakt, maar nu gelden er nieuwe afspraken en investeringen en dit wordt een goed verhaal. Brugge, de pers en eender wie moet eindelijk eens ophouden met het herbevestigen van het cliché van Bruges la Morte. Deze stad investeert in jongeren- en kotfuiven, welke stad doet ons dat na? Men zegt soms dat ik de jeugd pamper, dat klopt niet, ik bescherm de jeugd en voor hen rol ik vaak de rode loper uit.’

EXit: Welke ambitieuze plannen voor jeugdig Brugge wil de Schepen nog gerealiseerd zien?

Demon: ‘De nieuwe zaal voor Muziekcentrum Cactus op het Kanaaleiland. Er zit nu eindelijk schot in deze zaak, want het is een complex dossier met veel spelers. De subsidies zijn toegezegd door Vlaanderen, de Provincie en de Stad, en de bouwkundige moeilijkheden zijn weggewerkt. De architect is aangeduid (LF. Yvan Decoster die ook tekende voor de Magdalenazaal). Het is nu uitkijken of iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Een ander groot dossier, dat als alles volgens plan verloopt nog deze legislatuur moet gerealiseerd zijn, is Het Studentenhuis in de Hauwerstraat. Ook daar is de kogel door de kerk, zij het in een combinatie van studentenhuis en vrijzinnigenhuis. (LF)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: