Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Thomas’ boekenbede

EDM_3255

Foto EDM

Thomas Barbier is de jonge, gepassioneerde uitbater van één van Vlaanderens oudste, zoniet de oudste, boekhandel De Reyghere op de Markt. Hij las in een recente EXit dat burgemeester Landuyt broedt op een plan om Brugge in 2017 op de kaart te zetten als boeken- en letterstad. Hij voert een aantal boeiende ideeën aan.

Geachte burgemeester,

Met enige verrassing, maar ook groot enthousiasme las ik in Exit uw oproep om Brugge in 2017 op de kaart te zetten als boeken- en letterstad. Een uitspraak die wellicht niet in dovemansoren is gevallen en waarmee ik u moet feliciteren. Als medezaakvoerder van boekhandel De Reyghere sta ik ondertussen al bijna 4 jaar bovenaan , en zelfs vóór de barricade om boeken hun verdiende plaats in het culturele weefsel terug te geven. Literatuur blijkt één van de pijlers van het culturele veld die soms teveel wordt opzijgeschoven.

Daar trachten wij een duidelijk weerwoord aan te bieden door onze vele literaire activiteiten én samenwerkingen met andere organisaties in het Brugse. Dit zijn verrijkende momenten voor onszelf, maar ook voor het publiek, die nieuwe ontwikkelingen leert kennen en haar perspectief op deze manier kan verbreden. Ook wij voelen echter de beperkingen van onze eigen muren en een platform dat voor meer openheid en communicatie in het literaire veld kan zorgen valt dus toe te juichen. Vandaar dat ik graag de koe bij de horens vat en de ambities voor 2017 ten volle wil ondersteunen en alvast een uitgebreide opsomming met mogelijke kansen voor Brugge wil toelichten.

Maastricht

Een stad die alvast als voorbeeld kan fungeren, waar ik onlangs nog op bezoek was ,is Maastricht. Daar bestaat bijvoorbeeld al een vereniging van alle spelers die in het boekenleven aanwezig zijn. Deze verzamelt boekhandels, antiquariaten, bibliotheken en organisatoren uit de stad en geeft ze de mogelijkheden voor centrale communicatie. Zo wordt het platform op zich het aanspreekpunt en doorverwijspunt naar de partners, afgezien van kleur, afgezien van kleur, achtergrond, commerciële doelen. De verzameling en verspreiding van informatie staat centraal. Er bestaadt tevens een reeds rollend vehikel dat op verkenning is gegaan en volop een ondersteunend netwerk aan het uitbouwen is tussen kunstenaars, kalligrafen, letterkappers en lokale handelaars om daar een natuurlijke symbiose tussen te vinden. Het is een rollende kracht waar we gebruik van kunnen maken en die we een stimulans kunnen geven om hun ambities uit te breiden naar literatuur, poëzie, boekhandels en bibliotheken, maar ook organisatoren. Zodoende worden alle letteren in één platform samengebracht en gaan opnieuw nieuwe deuren open. Het bestaande momentum van deze organisatie kan een kans voor de stad zijn om haar eigen ambities voor Brugge boekenstad waar te maken.

Als boekhandel hadden wij recent een verkennend gesprek over de mogelijkheid om die scope uit te breiden en dus ook de literaire sector – naast die van zij die beelden met letters werken – te omarmen. Dit werd op enthousiasme onthaald en wij zullen dit alvast verder onderzoeken. Ik wil u er dan ook van op de hoogte brengen.

De Werf & Vrijstaat O. / Cactus & Moods

Het is ook spannend uitkijken naar de invulling van het pas aangekondigde huwelijk van De Werf en Vrijstaat O. Zij ambiëren ook meer podium-tijd voor auteurs, boeken en literatuur. De recente boekvoorstelling van Lara Taveirne’s tweede roman is een mooi voorbeeld van het grote publiek dat naar dergelijke evenementen kan komen.

Daarnaast kan ook Cactus een rol spelen in het boekenverhaal. Afgezien van hun duidelijke specialisatie als muziekcentrum is een initiatief als Moods een prachtige kapstok om ook een literair programma uit te werken. Ik verwijs hierbij graag naar de inspanningen van Theater Aan zee in Oostende, waar een zeer uitgebreid literatuur- en poëzieprogramma wordt verzorgd. Dit met onder meer Uitgelezen aan zee, maar ook het programma van Prinsen en prinsessen van de poëzie en de literaire prijsuitreiking van de vereniging van Vlaamse auteurs deAuteurs.

Stadsbibliotheek en filialen

De stadsbibliotheek neemt lovenswaardige initiatieven op vlak van literatuur, inburgering en kansenbeleid en is een onmisbare partner in dit verhaal. Ook de banden met de randbibliotheken kunnen van onschatbare waarde zijn om de boodschap en communicatie van boeken- en letterstad te verspreiden. Het is een sterk netwerk met een groot bereik, wat te koesteren is. Ook op vlak van erfgoed valt er veel te vinden en is het mooi dat de bib ook verder dan boeken kijkt, maar lokale kunstenaars een podium geeft. Zij zijn een evidente schakel.

 

Guido Gezellemuseum

Een van de mooiste verborgen plekken van Brugge zit momenteel in een lastig parket, maar draagt een inherente kracht. Het erfgoed van Gezelle, het bereik van de musea, de prachtige tuin en de achterliggende ruimtes in het gebouw zijn momenteel onbenutte kansen voor deze locatie. Het voorbeeld bij uitstek was het zomerse poëzieaperitief met Sylvie Marie waar ruim 50 poëzieliefhebbers op af kwamen! Dat is voor deze niche een indrukwekkend aantal en kan dus enkel de verdienste van Musea Brugge zijn. Het toont echter voornamelijk aan dat er wel degelijk een publiek is dat zich graag laat verrassen en dat graag op deze locatie vertoeft.

Het museum kan voor Brugge een centrum van de poëzie worden. Een locatie waar poëzie volop beleefd kan worden, in de tuin, maar ook de lokalen van het museum. Schrijfcursussen, poëzievoordrachten, een Gezelle studiecentrum, etc. zijn makkelijk organiseerbare initiatieven die het net-niet-vergeten museum opnieuw op de kaart kunnen zetten. Misschien zit er zelfs een samenwerking met Creatief Schrijven in?

Literair Erfgoed in de binnenstad

De regelmatige wandelingen rond Rodenbach, Yourcenar en andere auteurs die in de binnenstad verbleven tonen aan dat er bij de stadsgidsen veel kennis over deze thema’s aanwezig is. Er zijn bestaande wandelingen over deze thema’s, zelfs wandelgidsen. Ook dit kan in een boekenstad meer in de kijker staan.

De Brugse vrije stadsdichter

Het initiatief van een Brugse stadsdichter is aan zijn 5de jaar toe. Dit werd de afgelopen jaren mee getrokken door twee sterke, lokale boekhandels waaronder wijzelf, maar ook de Brugse Boekhandel engageert zich voor dit initiatief. Momenteel zijn gesprekken lopende met een dichter die op Vlaams niveau zijn verdiensten heeft. Een dichter waar de stad met trots mee naar buiten kan komen en die het stadsdichterschap naar een groter publiek kan opentrekken. Een verdere ondersteuning van of de creatieve inbedding van de stadsgedichten in de publieke ruimte zijn een prachtige manier om het leven in de stad een stem te geven én om engagement en een gevoel van meerwaarde bij de bewoners op te roepen.

Ik hoop dat het duidelijk mag zijn dat er vele elementen in de stad aanwezig zijn om Brugge als méér dan volwaardige boekenstad in de kijker te zetten. Ik houd mij dan ook met plezier beschikbaar om aan het project van Brugge boekenstad bij te dragen en een meerwaarde te kunnen betekenen. Mochten er daarnaast reeds gesprekken gaande zijn, dan ben ik daar graag van op de hoogte en zal ik mij met vol enthousiasme inzetten. Alles voor de literatuur en dichtkunst.

Met hartelijke boekengroeten,

Thomas Barbier

    www.dereyghere.be

   

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: