Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

EXit viert ‘20 jaar’: De Brugse cultuurhuizen aan het woord

*Wat is de core business van uw organisatie?

*Wat vindt u uw sterkste troef?

*Wat wordt de grootste uitdaging voor de komende jaren?

*Wat ontbeert Brugge nog op cultureel vlak?

EDM_9592

Lothar Casteleyn van de Erfgoedcel (foto EDM)

De Erfgoedcel Brugge

Core business

‘We zijn een aanspreek- en aanknopingspunt voor iedereen die wil werken rond Brugs erfgoed. Van professionele erfgoedspelers en erfgoedverenigingen tot buurtcomités, socio-culturele en sportverenigingen tot privépersonen. We werken graag samen met iedereen met een hart voor Brugs erfgoed.’

Troef

‘In onze werking motiveren we mensen en organisaties om met hun erfgoed aan de slag te gaan. Vele partners zijn zich niet altijd bewust van de waarde van dit erfgoed. Als erfgoedcel bieden we ondersteuning, en dit zowel met aandacht voor de zorg van dit erfgoed als voor de verdere bekendmaking richting het brede publiek.’

Uitdaging

‘Er zijn diverse uitdagingen waar we als Erfgoedcel aan willen mee werken:

  • De verdere uitbouw van een Brugs digitaal erfgoedportaal, zodat de rijkdom aan digitale data en erfgoedinformatie vanuit één centrale zoek toegankelijk wordt.
  • De ontwikkeling van een lokaal beleid rond de toekomst van het roerend religieus erfgoed van de Brugse parochiekerken en kloosters.
  • De ondersteuning en verdere uitbouw van het vrijwilligerswerk rond Brugs erfgoed.’

Ontbreekt

‘Een Erfgoedhuis, waar erfgoedverenigingen en professionele spelers samen een werking kunnen uitbouwen. Een ontmoetingsplek voor erfgoedwerkers, waar zowel ruimte is voor tentoonstellingen als workshops, studiedagen, lezingen … En als kers op de taart een ruimte voor experimentele digitale erfgoedtoepassingen.’

EXit

‘Kan Bruggelingen en regiobewoners in contact brengen met minder gekend Brugs erfgoed. Bij deze dus een pleidooi om in EXit niet enkel de grote expo’s ruimte te geven, maar ook de fijnmazige kleinere erfgoedprojecten die in Brugge opgezet worden aandacht geven via een maandelijkse erfgoedrubriek in EXit.’ (LF)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: