Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Triënnale 2015: Brugge en de blijvende imagoverandering

scan Triënnale

 

U herinnert zich 1968 nog? Links deed Europa met Mei ’68 op zijn culturele grondvesten daveren en Brugge pikte aan met een spraakmakende tentoonstelling die als ‘Triënnale’ een een geheel eigen leven ging leiden. Toenmalig burgemeester Pierre Vandamme schreef: ‘Dergelijke manifestatie moet uiteraard aangrijpen, leiden tot ontroering of tot weerzin, zoals alle vernieuwing doorheen de eeuwen steeds met zich mee heeft gebracht’.

Burgemeester Renaat Landuyt grijpt dit citaat aan om Brugge ‘een stad van vernieuwing’ te noemen en hij kijkt daarvoor naar de rijke geschiedenis van deze stad met de Polyfonie, de Vlaamse Primitieven, de wereldhandel en Ter Beurze. De derde editie van Triënnale, die op 18 oktober afloopt, en een positieve tussenevaluatie meekrijgt, heeft nu als orgelpunt een catalogus-nieuwe-stijl gekregen.
Deze gids is geen traditionele tentoonstellingscatalogus, maar wordt opgevat als een ‘open’ publicatie. Zo wordt de catalogus een forum, een ontmoetingsplaats waar verschillende standpunten en invalshoeken over verstedelijking en over de plaats van kunst in een stedelijke ruimte in dialoog gaan. Wetenschappelijke traktaten komen er niet aan te pas, het thema wordt uitgediept aan de hand van interviews, onder andere met de Deense architect Jan Gehl en kunstenaars Rainer Ganahl, Marjetica Potrč, Bijoy Jain.

De twee curatoren, Michel Dewilde en Till-Holger Borchert, ontbreken uiteraard niet. Till Borchert schuwt daarin enkele pijnpunten niet: ‘Vanuit stedenbouwkundig oogpunt was Brugge in haar hele geschiedenis waarschijnlijk nooit zo onbeweeglijk als vandaag… Sinds UNESCO de Brugse binnenstad in 2000 uitriep tot werelderfgoed, bovenop de toch al sterke reglementerings- en klasseringsdrang bij beheerders, zit de rem nog sterker op de stadsontwikkeling, met een complete stilstand als gevolg’.

Over Brugge 2002 schetst Borchert zijn ontgoocheling: ‘De late poging om Brugge met de titel ‘Culturele Hoofdstad’ in 2002 opnieuw op de kaart te zetten, ook architectonisch, en het imago van de stad om te buigen, bleek ijdele hoop’. Hij hoopt dan ook dat de jongste Triënnale ‘een blijvende imagoverandering’ zal teweeg brengen.

Dat klinkt dan weer behoorlijk ambitieus, want Brugge is daarvoor geen evidente stad, zoals de 15de eeuwse zakenman Pero Tafur al in 1438 liet optekenen: ‘Het lijdt geen twijfel: de godin van de luxe heeft hier veel macht. Brugge is geen oord voor arme zielen, die zijn hier niet welkom. Maar als je geld hebt en dat graag uitgeeft, vind je in Brugge alles wat de hele wereld te bieden heeft…. Vorig jaar was er hier nog een grote hongersnood’. (LF)


Info: Triënnale 2015, de catalogus, 29,95 euro. Uitg. Borgerhoff & Lamberegts

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: