Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Kopje Zwam in de kinderschoenen

Kopjezwam

Foto Aäron Maes

 

Aan de site van de oude gistfabriek kreeg het Kopje Zwam collectief – in het kader van de Triënnale – de kans om van wal te steken. Kopje Zwam is ontstaan uit het idee van permafungi, een nieuwe methode om zwammen en meststof te produceren dat al in Brussel en Gent toegepast wordt. Het collectief baseert zich hierop, maar wil er nog een stapje verder in gaan door te streven naar een volledig energie-neutraal product aanbieden. Een gesprek met dit collectief.

EXit: Waarom zwammen?

Kopje Zwam: ‘Op dit moment hebben we al courgettes en pompoenen staan, maar ons hoofdproduct zal wel uiteindelijk de oesterzwam zijn omdat dit een zeer dankbaar product is. Het is geen arbeidsintensieve teelt en er is ook weinig materiaal voor nodig. Daarom is het ideaal om zo energie-neutraal mogelijk te werken.’

EXit: Hoe komen jullie aan de vorm van de ‘tuin’?

Kopje Zwam: ‘Eigenlijk waren we eerst van plan om architecturaal een mooie tuin aan te leggen, waar mensen ook kunnen komen tuinieren, maar de grond hier is niet rijk genoeg om groenten in te kweken. Het tweede idee was om zo’n bakken te gebruiken zoals er hier al staan, maar daar voelde ik mij niet goed bij. Li van Li O Lait kwam uiteindelijk op het idee om gebruikte jutten koffiezakken te gebruiken. Dat vonden we natuurlijk een prachtig idee. Dan heb ik gebeld naar Efico, een importeur van koffiebonen, omdat ze daar ecologie hoog in de vaandel dragen. Door de gevulde jutten zakken kwamen we toevallig op deze vorm die wel wat doet denken aan een bunker.’

EXit: Hoe zien jullie het project evolueren?

Kopje Zwam: ‘Het idee om dit collectief op te richten was er al langer en dankzij de Triënnale kunnen we er nu gestalte aan geven. Martijn De Coster, de architect die meewerkt aan ons project, vond dit de ideale gelegenheid om eraan te beginnen. De bedoeling is om een soort boerderij op te richten in de binnenstad waar we oesterzwammen kweken op koffiegruis. Het koffiegruis dat we gebruiken komt ook van lokale zaken. We werken nu al samen met Li O Lait, Marie’s House en Urb Egg die ons van koffiegruis voorzien. Ook de verkoop van die zwammen willen we in de binnenstad houden. De koffiegruis die overblijft, gaan we verwerken in pellets omdat het in feite een ideale bodemverbeteraar is. Daaraan gekoppeld komt er ook een sociaal project waarbij langdurig werklozen en ex-gedetineerden werk aangeboden krijgen in het kader van re-integratie in de maatschappij. Eigenlijk willen we min of meer een socialprofit-organisatie oprichten. Het enige dat nog voor wat moeilijkheden zorgt, is het vinden van een locatie voor ons project. Aangezien er in Brugge binnenstad zo veel leegstand is, zouden we daar graag gebruik van maken. Aanvankelijk leek ons dit niet zo moeilijk, maar administratief gezien is er nog wat werk aan de winkel. Momenteel mogen we gebruik maken van de site aan de oude Gistfabriek maar dat is slechts tijdelijk. Ik heb er wel vertrouwen in dat we iets zullen vinden. We zien het Kopje Zwam groots, maar zo’n project groeit natuurlijk niet overnacht. Er is nog veel werk aan en we hebben er allen zin in.’ (LOUISE VAN ELST)

Info: op vrijdag 28 augustus zal er op de site een jamsessie georganiseerd worden.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: