Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

PUBLIEKSOPENING BEAUFORT ‘BUITEN DE GRENZEN’ OP 21 JUNI

Beaufort

Van 21 juni tot 21 september loopt onder de titel ‘Buiten De Grenzen’ de (inmiddels reeds) vijfde editie van Beaufort. Hoewel verder wordt gebouwd op de traditie van kunst in de publieke ruimte, kiest men dit keer ook resoluut voor verandering en vernieuwing.

Concreet vertaalt zich dit in een totaalproject langs de kust, waarbij een solotentoonstelling van het collectief A Dog Republic (o.l.v. Yona Friedman) wordt gecombineerd met een groepstentoonstelling op drie provinciale locaties: Het Zwin Natuurcentrum aan de oostkust, Raversyde in het midden en het bezoekerscentrum De Nachtegaal met de omringende Oosthoekduinen aan de westkust. Op deze drie locaties komen de inhoudelijke verhalen van meer dan 35 kunstenaars samen met de voorstellen van A Dog Republic.

Komende zondag, 21 juni 2015, om 11 uur nodigen de gouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen en de curatoren het publiek uit voor de opening van Beaufort ‘Buiten de Grenzen’.

Na de verwelkoming door eerste gedeputeerde Guido Decorte en gedeputeerde voor Cultuur Myriam Vanlerberghe, geven curatoren Phillip Van den Bossche, Hilde Teerlinck, Lorenzo Benedetti en Patrick Ronse toelichting bij deze vijfde editie.

Vervolgens komt ook Ivy Goutsmit, coördinator van FMDO vzw, aan het woord over de samenwerking tussen Beaufort en FMDO vzw. Deze koepelorganisatie van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond, dompelt de aanwezigen onder in de rijke en diverse culturen die in Oostende en aan de Belgische kust aanwezig zijn en voorziet een programma samen met en door hun aangesloten verenigingen. Dit programma is doorlopend van 12u tot 18u.

Deelnemen aan deze publieksopening kan door inschrijving via onderstaande link:

www.westvlaanderen.be/overwvl/Paginas/20150621_beaufort_publieksopening.aspx

Zondag 21 juni vanaf 11.00 uur

Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende

Alle info over Beaufort 2015: www.beaufort2015.be

Meer info over FMDO vzw is terug te vinden op www.fmdo.be

(PJG)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: