Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Brugge wikt, Sven Gatz beschikt

Gatz2

Het was een goed idee: Mercedes Van Volcem (Open VLD) nodigde Sven Gatz, Vlaams minister voor Cultuur, uit om voor een cultureel getint publiek zijn beleid toe te lichten. Boeiender nog dan zijn consistent verhaal bleek de neerslag te zijn van het ‘Overleg Sven Gatz-Brugse dossiers’ waarin de minister duidelijke keuzes maakt voor het Concertgebouw, de Musea en ‘de grootschalige projecten’. Wij lazen dat…

Het Concertgebouw

Het Concertgebouw, door Sven Gatz uitgenodigd om erkend te worden als Kunstinstelling, mag daarvoor rekenen op (extra) financiële steun, maar ‘er blijven nog een aantal vragen onbeantwoord’. Zo vraagt het Concertgebouw om ‘de grote infrastructuurkosten die zich op korte termijn aandienen, te kunnen financieren. Vlaanderen wil daarvoor de helft bijdragen, voor de andere helft kijkt zij naar het Stadsbestuur.’ Brugge stapt mee in dit verhaal, maar waarschuwt: ‘Onze prioriteit ligt momenteel bij de musea, waar de noden groot zijn en waar dossiers in voorbereiding zijn’. Dat belet niet dat Brugge toch al heel wat toelagen voorziet in de meerjarenbegroting die door Vlaanderen worden ‘gehonoreerd’.

De Musea

Gatz noemt de musea ‘sterkhouders voor Brugge en Vlaanderen’ en ziet ze ‘bijdragen bij aan de internationale uitstraling van Vlaanderen’. Hij vindt het belangrijk dat dat de museumgroep Bruggemuseum verder en meer ondersteund worden door de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse subsidie bedraagt nu slechts 12 procent van de totale werkingskosten van 9 miljoen euro. Gatz vindt dit aandeel ‘te bescheiden’, gezien de hoogdringende en noodzakelijke investeringen. De musea wachten op een nieuwe tentoonstellingsruimte, de depots hebben een upgrade nodig en het Groeningemuseum is aan grondige renovatie toe. Het stadsbestuur voorziet middelen, maar ‘hoopt op een inspanning van de Vlaamse Gemeenschap’.

Grootschalige projecten

Gatz erkent dat Brugge ‘een traditie heeft in de organisatie van grootschalige culturele projecten met internationale uitstraling’. Hij stelt echter vast dat projecten als Wereldoorlog I en Triënnale Brugge 2015 wel kunnen rekenen op ondersteuning door Toerisme Vlaanderen (beide ongeveer 500.000 euro), maar niet door het departement Cultuur. Hij vindt dat ‘een vreemde evolutie’. Hij hoopt dat er voor de editie 2018 wel zal worden samengewerkt.

Conclusie: Gatz hoopt dat Brugge ‘mee de kar wil trekken voor een international cultuurbeleid’. Deze stad is immers ‘als toeristische bestemming een internationaal begrip’ en de inhoudelijke motor voor dat toerisme is ‘cultuur: erfgoed, muziek en beeldende kunst’. (LF)

 

 

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: