Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Hees. Verbannen, opgehangen.

Hees

Poëzie mag wringen en weerstand bieden. Poëzie mag knagen en jeuken. Je openrijten, weerhaken slaan in je gedachten. Poëzie mag frustreren en soms zelfs irriteren. Omdat poëzie – op z’n best – wil reiken naar de essentie, naar de kern van wat ons bepaalt en wat ons bezighoudt. En dat impliceert nu eenmaal wat wroet- en graafwerk. In de woorden, en in onszelf. Proberen, zoeken, en soms vinden. Maarten Goethals fluistert, zoekt, schreeuwt en luistert zich hees, op zoek naar die essentie. Soms breekt het licht door en raakt hij ze aan, in uitgepuurd woord en beeld.

 

En toen ik –

vervaagde (jij op mij daagde)

verzilverd in je zwijgen, het licht dichtbij.

 Soms ontglipt het onzegbare hem, en creëren zijn woorden een stemming, een sfeer. Een aanvoelen eerder dan aanraken.

Zachter maar afgezworen.

Mijn nooit ontdooide tijd.

Onontgonnen. Ik wroet, warm me

aan de matte glazen gloed.

Maar altijd blijft de verwondering van de zoekende mens, en de bewondering voor wat is.

Verwondering en bewondering voor bijvoorbeeld Brussel.

Barok. Brokkenparcours. Getaande totem.

Stad van Averij – mijn liegend lief.

 

Ik ben een non, de hond aan de deur

doofstom, ongehoord – gebaar me, reik me aan.

 Voor vrouwen – de moeder én de geliefdes. Vreemde wezens die hem vaak ‘tastend’, ‘wroetend’, ‘aangedaan’‚ ‘verdwaald’, ‘vermalen’, ‘verbannen’, ‘verzand’, ‘verwond’, en ook ‚hees’ achterlaten.

Ik – van alle dingen één:

een seizoen, een ochtend, een goudenregen

met het licht, de bloemen nog aaneen

 en zij, die mij, onuitgesproken, doodgezwegen

deert. Zij springt open en drenkt het gif

weids, wijdvertakt rond mijn middenrif.

 Wat het is, de ouderband, de binding met een stad, een land, de erotiek, de liefde. Vaak onzegbaar en moeilijk te vatten, maar tegelijk zo universeel, van elk van ons. Veraf én dichtbij. Maarten Goethals probeert het te vatten in ‚het zachtst mogelijke zwijgen’.

 Een bundel die je graag dichtbij je houdt, om af en toe de woorden te proeven, en misschien een glimp op te vangen van de essentie.

(CHRISTINA VAN GEEL)

Hees, Maarten Goethals, uitgeverij Vrijdag, verkrijgbaar in de Brugse boekhandels

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: