Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Achter (klooster)muren

scan kloosters

 

Achter (klooster)muren, Nico Blontrock en Jean-Pierre Drubbel, Zorrouitgeverij

De Damse uitgever Guido Deville blijft de boekencrisis te lijf gaan met… nieuwe boeken. Jongste aanwinst is ‘Mensen achter Brugse kloostermuren’ van het duo Nico Blontrock (solliciterend naar de titel van Bekendste Bruggeling) en Jean-Pierre Drubbel, een man met een levenslange carrière in de Dienst Toerisme. Samen gingen ze maandenlang aankloppen op kloosterdeuren voor een losse babbel over het leven in de snel leeglopende kloosters en de bedreigde toekomst. Ze telden nog 30 kloostergemeenschappen in Brugge en rand en die bleken, op één uitzondering na, allemaal bereid te getuigen. Het resultaat is een aardig stukje Brugse geschiedenis.

In de meeste kloosters vielen de verhalen te herleiden tot de bekende problematiek, maar het totaalbeeld toont toch nog een rijke wereld van (vaak) bateloze inzet in onderwiis en ziekenzorg . Het boek opent met het verhaal van de ‘Papnunnen’ (Wijngaardplein) die hun naam verdienden toen ze in 1852 met papbedeling de cholera-epidemie te lijf gingen. Vandaag wonen en werken er nog drie zusters.

Andere kloosters kampen met andere problemen. Het Engels klooster (Carmerstraat) verhuurt ruimtes voor internaten en stelt zijn tuin in de zomermaanden open voor het publiek. Toch blijft het klooster te groot voor de weinige resterende zusters. In Spermalie (Snaggaardstraat) ligt het archief van kanunnik (stichter) Carton te verkommeren in de kelders. Andere kloosters, zoals de Dominanessen (Vlamingdam), zochten nieuwe taken op: een rustoord voor zusters, opvang vrouwen in moeilijkheden, en realiseerden daarvoor een nieuwbouw. Een echte contemplatieve orde vind je nog in de Schutterstraat waar de weinige zusters van Karmel een ingetogen leven leiden, samen met onder meer drie Japanse zusters. Bekend is dan weer het huis van de zusters van Don Bosco in de Moerstraat. In Huis Mensa bieden ze plaats en opvang aan thuisloze vrouwen. De grote Brugse scholengemeenschappen (Jozefienen, Maricolen, Xaverianen…) tellen elk nog een kleine kloostergemeenschap, maar ook hier dreigt binnenkort de leegloop. Daardoor staat het dossier kerkelijk erfgoed hoog op de agenda. Enkele kloosters zijn op zoek naar nieuwe bestemmingen voor hun site en de Stad is een geïnteresseerde partner, mogen we hopen. Het verhaal van de Jezuïetenkerk (‘Bruges Celebrations’) wordt hopelijk niet herhaald. Het boek kan een aanzet zijn om dit dossier op tafel te leggen. (LF)

 

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: