Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Pleidooi voor een ‘University College’ in Brugge

Luk Van Langenhove photoshoot Summer 2013

 

De in Brugge opererende Universiteit van de Verenigde Naties bracht recent een aantal lokale partners (Stad, Provincie, Resoc, e.a…) samen voor een avondvullend pleidooi voor de oprichting van een ‘University College’ in Brugge. Een University College is een nieuwe vorm van hoger onderwijs (kleinschalig, Engelstalig, persoonlijk bachelor programma, samenwerking over de grenzen ) die overal veld wint, maar waarvan de oprichting in grote mate afhangt van ‘een universiteit’. We polsten professor Van Langenhove (van de Universiteit van de Verengide Naties) naar het waarom en de slaagkansen.

 EXit: Wat is de concrete aanleiding voor deze haalbaarheidsstudie over nieuw hoger onderwijs in Brugge?

Van Langenhove: ‘Er is een samenloop van aanleidingen. Ten eerste zijn er internationale trends die Vlaanderen min of meer aan zich voorbij laat gaan. We zien hoe overal in Europa ingezet wordt op het differentiëren en internationaliseren van het hoger onderwijs, en in dat kader zien we dat veel universiteiten inzetten op de zogenaamde ‘university colleges’ (een betere naam is LAS-colleges, Liberal Arts and Sciences Colleges). Het gaat om kleinschalig, breed, academisch, interdisciplinair en Engelstalig bachelor onderwijs. Studenten stellen er onder begeleiding van hun persoonlijke mentor een eigen studieprogramma samen. Het kleinschalige karakter van de opleiding betekent wel dat er aan de poort geselecteerd moet worden, dat staat natuurlijk in contrast met wat we in Vlaanderen gewoon zijn.’

‘Dat brengt mij ook tot de tweede aanleiding. Onze aula’s aan de Vlaamse universiteiten zitten voor sommige vakken stampvol. Zo’n grote groepen, vaak meer dan duizend studenten! beperken nu eenmaal de mogelijkheden om interactieve lessen te organiseren. En ik heb het gevoel dat echt gemotiveerde studenten in zo’n grote groepen niet altijd aan hun trekken komen. Ik denk dat sommige studenten hun talenten via alternatieve opleidingsvormen nog beter zouden kunnen ontwikkelen. LAS Colleges zouden dan, als nieuwe opleidingsvorm onder de vleugels van de Vlaamse universiteiten, deze studenten kunnen opvangen.’

‘Een derde aanleiding is de oproep van de Europese Commissie tot meer interdisciplinaire en brede bacheloropleidingen. Een vierde aanleiding komt eigenlijk uit Nederlandse hoek. Het nabije University College Roosevelt in Middelburg denkt al geruime tijd na over samenwerking over de grens. Zij zorgden uiteindelijk ook voor de financiering van het project. Een vijfde en laatste aanleiding was het gevoel dat er een groeiend lokaal draagvlak in Brugge was voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor het hoger onderwijs in de stad. ‘

EXit: Is dit een haalbaar plan in besparingstijden?

Van Langenhove:  ‘De timing kon inderdaad beter. Financieel zijn er in Vlaanderen nauwelijks mogelijkheden en de Vlaamse universiteiten lijken niet echt happig om in dergelijke initiatieven te investeren. Maar de echte vraag blijft: kan Vlaanderen het zich permitteren om deze internationale trein te missen?’

EXit: Hoe ziet het kostenplaatje eruit?

Van Langenhove: ‘Het exacte kostenplaatje weet je natuurlijk nooit op voorhand, maar ik denk dat we mogen schatten tussen de 15 en 20 miljoen euro voor de opstart. Om het operationeel te houden, schat ik dat er jaarlijks 6 miljoen euro nodig is. Dat is veel geld, maar er kan een beroep gedaan kunnen worden op Europese financieringsbronnen voor de opstart. De jaarlijkse financiering zou dan van de Vlaamse overheid moeten komen, dus politieke wil zal noodzakelijk zijn. We mogen ook niet vergeten dat zo’n nieuwe instelling ook economisch iets oplevert voor de regio. De UGent berekende bijvoorbeeld de economische impact van UCR op de regio, en vond een impact van zo’n 15 miljoen euro per jaar. Dat vertaalt zich in ongeveer 200 jobs. We verwachten een gelijkaardig cijfer voor Vlaanderen. Wat de locatie betreft, is er nog geen voorstel. Brugge heeft een aantal troeven.’

‘Er zijn overigens nog voordelen voor Brugge. Hoger onderwijs instellingen spelen immers een belangrijke rol in regionale ontwikkeling. Willen we verder evolueren naar een kenniseconomie, dan kan zo’n LAS College daartoe bijdragen. Daarnaast, hoewel er maar 600 studenten zouden bijkomen, zou Brugge ook de naam ‘studentenstad’ meer waardig worden. Het zal de braindrain problematiek in West-Vlaanderen niet oplossen, maar ook op dit vlak zal het zijn steentje bijdragen.’ (LF)

Info: UNI-CRIS, Potterierei 72, Brugge

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: