Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Het Stedelijk Conservatorium Brugge één jaar na de machtswissel

Foto EDM

 

 

In oktober 2013 stelden we Gunter Carlier, toen de nieuwbakken directeur van het Brugse Conservatorium, aan u voor. We peilden naar ’s mans plannen en ambitie, waarbij bleek dat vooral muziekinitiatie voor de allerkleinsten en de uitbouw van een volwaardige richting “Oude Muziek” hoog op de agenda stonden. Vandaag, één jaar later, zochten we Carlier opnieuw op met de vraag of hij zijn plannen heeft kunnen waarmaken en hoe het Conservatorium er in het algemeen voor staat.

Gunter Carlier: ‘Wat betreft die muziekinitiatie voor kinderen van 4 tot 7 jaar, dus voor kinderen jonger dan de officiële instapleeftijd, ben ik bijzonder verheugd te kunnen melden dat we erin geslaagd zijn dit voor het huidige schooljaar op poten te zetten. Toch niet evident in de wetenschap dat voor zoiets tijd en middelen vrijgemaakt moeten worden. Concreet organiseren we twee klasjes van een tiental leerlingen die we met muziek, woord, dans en beeld willen laten kennismaken. Het is weliswaar een vrij kleinschalig proefproject, maar de inschrijvingen liepen meteen binnen, dus eigenlijk kan dit project nu toch al een klein succes worden genoemd.’

EXit: En hoe staat het met de opleiding “Oude Muziek”?

Carlier: ‘Daar liggen de zaken helaas moeilijker. Het is zo dat sinds 2011 scholen uit het Deeltijds Kunstonderwijs – als besparingsmaatregel – eigenlijk niets meer aan hun studieaanbod mogen veranderen. Uitzonderingen kunnen wel worden toegelaten, maar daarvoor moet je een goed onderbouwd dossier indienen en dat steeds vóór maart. Toen ik hier in september vorig jaar begon, wilde ik de school uiteraard eerst grondig leren kennen vooraleer die al meteen te willen veranderen. Maar we zijn wel van plan om de aanvraag dit schooljaar te doen. We hebben het jaartje respijt ook ingebouwd omdat we meteen voor de volle pot gaan: de ambitie is om niet één of twee instrumenten toe te voegen aan het aanbod, maar meteen elk mogelijk denkbaar Barokinstrument, zoals teorbe, viola da gamba, baroktrompet enzovoort.’

Een derde ambitie lijkt Carlier echter wel nu reeds te kunnen waarmaken. De directeur sloot het interview vorig jaar af met de wens om het Conservatorium en lokale verenigingen, zoals koren, orkesten, toneelgezelschappen en harmonieën, dichter tot elkaar te brengen. Intussen werden de lokale partners reeds uitgenodigd en werden concrete stappen ondernomen om dit te bereiken.

Carlier: ‘Het wordt mogelijk voor studenten om een “alternatief leertraject” te volgen. Concreet betekent dit dat leerlingen voor bepaalde vakken een vrijstelling kunnen krijgen, omdat ze buiten de schoolmuren een activiteit uitoefenen die een volwaardig alternatief vormt voor de cursus in kwestie. Zo hoeft een student bijvoorbeeld het vak “samenspel” niet meer te volgen als hij of zij in een fanfare- of harmonieorkest speelt – mits de kwaliteit gegarandeerd is natuurlijk.’

‘Daarnaast plannen we ook een nauwere samenwerking met het Concertgebouw en met Anima Eterna Brugge. Dat kan enerzijds bijvoorbeeld in de vorm van verminderde toegangsprijzen voor studenten, maar anderzijds hebben een aantal klassen afgelopen schooljaar ook open repetities van Anima Eterna Brugge, voorzien van duiding en context, kunnen meemaken. Toch een absolute meerwaarde voor elke muziekstudent, die we absoluut willen behouden.’

Quid bibliotheek?

Eén van de meest heikele dossiers van het SCB betreft haar bibliotheek. De school herbergt een schat in de vorm van duizenden partituren en handschriften, sommige meer dan 300 jaar oud. Omwille van een aantal unieke pareltjes is de collectie zelfs van nationaal belang. Dit staat in schril contrast met de manier waarop ze wordt bewaard: weggestoken in een zaaltje op de bovenste verdieping van het gebouw zijn de kostbare stukken blootgesteld aan vocht en stof van de afbladerende bepleistering. Het plaatsgebrek is dermate acuut, zodat volgestouwde dozen de gangen versperren. Hierdoor wordt zelfs een basisdienstverlening schier onmogelijk.

Carlier: ‘De toestand van de bibliotheek is echt erbarmelijk. Het is duidelijk dat hier iets aan moet veranderen; niet alleen omwille van het patrimonium zelf, maar ook omdat een bibliotheek uiteraard pas echt nut heeft als ze ook optimaal wordt gebruikt. Ik denk dat er twee serieuze opties zijn. De eerste bestaat erin om een samenwerking met de stadsbib en andere instanties inzake onder andere erfgoed uit te bouwen. Die piste werd een paar jaar terug reeds onderzocht maar dat project is toen een stille dood gestorven. Daarnaast zijn er al in 2000 plannen gemaakt om een stuk van het schoolgebouw te verbouwen, met integratie van de bibliotheek. Maar welke we stappen we ook willen ondernemen, het zal sowieso veel geld kosten en daar knelt opnieuw het schoentje. In elk geval heb ik het dossier weer leven ingeblazen door het op de agenda te plaatsen.’

EXit: Wat zijn de meer directe aandachtspunten voor het Conservatorium?

Carlier: ‘Wel, als we er een paar statistieken bijhalen, dan zien we in de eerste plaats dat het globale aantal inschrijvingen elk jaar stelselmatig toeneemt (zie ook “Het SCB in cijfers”, nvda). Dat is uiteraard zeer positief. Vooral de afdeling dans is explosief gegroeid in de laatste paar jaren. Daartegenover staat echter dat de afdeling woord het kwantitatief iets minder doet. Zeker in vergelijking met de rest van Vlaanderen, waar de richting woord gemiddeld goed is voor 18% van de studenten. Ik denk dat we dus in de eerste plaats die afdeling moeten blijven ondersteunen want de inspanningen tot vandaag wijzen op een stijgende populariteit.’

‘Daarnaast blijkt uit studentenbevragingen dat er nog werk aan de winkel is op vlak van de infrastructuur, en dan in het bijzonder die van de bij-afdelingen. Het lijkt misschien paradoxaal, bijvoorbeeld in het licht van bereikbaarheid, maar we stellen vast dat er systematisch meer studenten komen naar de hoofdafdeling in de Sint-Jacobsstraat, terwijl er studenten uit de bij-afdelingen weggaan. De soms gebrekkige infrastructuur is daar waarschijnlijk de hoofdreden voor.’ (ALEXANDER JOCQUE)

 

Het SCB in cijfers

– 2061 leerlingen

– 13% groei in aantal leerlingen sinds 2004

– 81 leerkrachten

– 13 administratieve medewerkers

– 74,6% van de leerlingen volgt muziek

– 14,4% van de leerlingen volgt dans

– 11% van de leerlingen volgt woord

– SCB scoort globaal 79/100 bij een studentenbevraging

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: