Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Bolwerk Brugge, Bezette Stad in 14-18

Bolwerk Brugge, Bezette Stad in 14-18

EDM_7418-3

Sophie De Schaepdrijver (Foto EDM)


Meer nog dan tijdens Wereldoorlog II hakte de bezetting hard in op de Brugse bevolking, dat blijkt na lectuur van het uitstekende boek ‘Bolwerk Brugge, Bezette Stad in 14-18’ van historica Sophie De Scbaepdrijver. Het boek schetst tientallen, meestal weinig gekende, verhalen en getuigenissen over de genadeloze werking van het Duitse Marinekorps Flandern, dat de havens van Brugge en Zeebrugge als speerpunt gebruikte in een heuse en onbeperkte zee-oorlog.

Het boek opent met een portret van het vooroorlogse Brugge (54.000 inwoners intra muros, vandaag 19.000!)) waarvan de faam mee werd gemaakt door auteurs als Georges Rodenbach en Maurits Sabbe, wiens werk niet door iedereen werd gesmaakt. De Schaepdrijver schrijft: ‘Hoezeer Rodenbachs boek ook had bijgedragen tot het ‘merk’ Brugge, velen eisten een rebranding, vlijtig, deugdzaam, door en door gezond, en vonden dat een auteur die in het Frans schreef en in Parijs woonde niet het recht had een beeld van hun stad op te hangen’.

Het boek overloopt chronologisch de oorlogsgeschiedenis vanaf de inname van Brugge (‘Binst de hoogmis, tijdens de consecratie, horen wij een kanonschot, het zijn de Duitsers’ schreef kanunnik Duclos. De Duitsers gingen meteen over naar een ‘bezettingsmodus’ en die bracht ‘enorme eisen’ met zich mee, waaronder ‘een bijzonder hard bezettingsregime’. In de periode ’14-’14 worden de havens van Brugge en Zeebrugge uitgebouwd tot zeer sterk verdedigde basissen. Zo werd de Vlaamse kust een van de zwaarst verdedigde kustlijnen ter wereld.

Het leven mocht dan ongemeen hard zijn, een klein aantal mensen dook het verzet en de spionage in, wat van Duitse kant leidde tot executies en brute repressie. Het verhaal van de ‘Brugse’ Anna De Beir, ternauwernood ontsnapt aan een executie, krijgt hier prominent veel aandacht.

Het zwaartepunt van het boek vertelt uitgebreid over ‘de onbeperkte onderzeese oorlog’, de geallieerde bombardementen op Brugse volkswijken (precisiebombardementen bestonden nog niet) en het uitspelen van ‘de laatste kans’. Bijzonder interessant is het hoofdstuk ‘Ondertussen: de Vlaamse politiek’ en de rol van de activisten daarin, materie die reeds uitgebreid aan bod kwam in De Schaepdrijvers ‘De Groote Oorlog’ uit 1997, recent nog herdrukt. Bolwerk Brugge besluit met de bijeenkomst van de Belgische elite en koning Albert in het kasteel van Loppem, die later het startsein blijkt te zijn geweest van een nieuwe maatschappelijke orde.

Bij het boek hoort een verplicht (…) bezoek aan de tentoonstelling ‘Brugge in oorlog’ in de Stadshallen, samengesteld door De Schaepdrijver. Bruggelingen betalen slechts 4 euro. (LF)

Bolwerk Brugge (1)

Bolwerk Brugge, Bezette stad in 14-18. Sophie De Schaepdrijver, uitg. Hannibal, 24,50 euro

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: