Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

De Toekomst van Brugge: ijveren voor een betere stad

foto Toekomst

580 Bruggelingen hadden zich gisteravond in het Concertgebouw ingeschreven voor de lancering van het project ‘De Toekomst van Brugge’. Op het programma: sprekers uit New York en Amsterdam die kwamen getuigen over hoe boeiend stedelijke projecten kunnen zijn. Uit Brugge Inge Plovie (burger) , Jorijn Neirynck (tapisplein) en Joost Ramout (o.a. buurtwerker Kristus-Koning) ), elk met eigen verzuchtingen. Professor Verschuere uit Gent  schetste het algemene kader, burgemeester Landuyt en schepen Franky Demon toetsten aan de praktijk. Samengevat: een avond met veel ideeën en evenveel vraagtekens.

De boeiendste spreker van de avond was wellicht Guido Wallagh die getuigde over de organisatie Stad-Forum uit Amsterdam die (on)gevraagd adviseert over ‘de stad’. Zij gaat op zoek naar levende ideeën, meningen en initiatieven van burgers. Met goed gevolg: nieuwe en verbouwde musea, theaters werden restaurants, leegstaande gebouwen werden winkelcentra, enzovoort.  Ook de keerzijde van deze glimmende medaille kwam aan bod: drukte, plat toerisme, dure flats.

Maria Nicanor is de kracht achter het Guggenheim Lab, een stedelijke denktank en publieke ontmoetingsplaats die twee jaar lang rondreisde van New York naar Berlijn en ten slotte naar Mumbai. Haar speech ging behoorlijk over de hoofden heen en was voor Brugge met zijn 143 aangeleverde ideeën weinig bruikbaar, spijts de mooie beeldjes.

De Brugse Toekomstmanager, Sofie Rapsaet, schetste de voorwaarden waaraan de aan te leveren ideeën moeten voldoen: positief, vernieuwend, mensen bijeen brengen. Met uw voorstel surft u naar www.detoekomstvanbrugge.be, deze ideeën worden daar gefilterd en gelabeld door de 15 koppen tellende klankbordgroep die zeven clusters  heeft bepaald (duurzaam verplaatsen, nieuwe bronnen….). Mensen worden nadien samengebracht, gecoacht en begeleid en in contact gebracht met het stadsbestuur.

Het slotwoord was voor burgemeester Landuyt die de avond ‘historisch’ noemde, de ideeën rond burgerparticipatie ‘vooruitstrevend’ en ‘Brugge klaar voor een hogere versnelling’. Een ideetje blijkt nu reeds gerealiseerd: de aankoop van een ‘wijkpaleis’ dat vanaf februari 2015 deel zal uitmaken van de Uitwijkenkaravaan. Het kan zo omgebouwd worden tot theaterzaaltje, concertzaal, bar,enzovoort. De primeur is weggelegd voor Lissewege. Tot slot toch nog een waarschuwing: ‘de middelen zijn niet onbeperkt’. U ook benieuwd naar het vervolg? (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: