Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Openmuseumdag met jazz en kettingzaag

Peter Jacquemyn

Op zondag 29 juni ontvouwt zich op meerdere locaties – Sint-Janshospitaal, Arentshuis, Groeninge- en Gruuthusemuseum – de Openmuseumdag. De al te voor de hand liggende vraag wat de aanleiding is voor deze gratis happening waarmee Musea Brugge de zomer inluiden, werd plotsklaps heel wat minder banaal door het verrassende antwoord dat Manfred Sellink bij een kop koffie aan EXit serveerde.

Manfred Sellink: ‘Toen onze medewerker Nicolas Van Bogaert van iemand van de Groendienst vernam dat de oude perelaar in de tuin van het Groeningemuseum stervende was, vond hij dat een interessant gegeven voor Peter Jacquemyn, een kunstenaar gespecialiseerd in het creëren van houten sculpturen uit bomen. Met diens dubbeltalent – beeldhouwer èn muzikant – hadden we tijdens Jazz Brugge 2012 al kunnen kennismaken:  op de zolder van het Sint-Janshospitaal was er een tentoonstelling van zijn werk en speelde hij een middagconcert (met Evan Parker, PJG). Peter ging op onze vraag om die verweerde boom tot kunstwerk te herscheppen graag in. Een week vooraf komt hij naar hier om alles goed voor te bereiden – werken met onder andere kettingzaag moet verantwoord en veilig gebeuren – en aan zijn creatie te beginnen. Iedereen die dat wil, zal de ontstaansgeschiedenis van een kunstwerk van begin tot afwerking mee kunnen volgen; tekstborden zullen de manier van werken van de kunstenaar toelichten.’

 

EXit: En daaruit groeide dan die hele happening?

Sellink: ‘Inderdaad, dat wordt het kader voor een hele reeks evenementen op vier locaties, waarin onder meer ook plaats is voor poëzie en muziek. Zondag 29 juni is een zeer bewuste datumkeuze: aftrap voor de zomer, mooi(er) weer en dus veel passanten en museumbezoekers, einde van de examens waardoor ook de Bruggelingen betrokken. Daags nadien gaat het Gruuthusemuseum voor lange tijd dicht.  In die periode is ook een tijdelijke installatie van Christian Boltanski te zien op de zolder van Sint-Janshospitaal. Het transformeren van die stervende boom tot kunstwerk wordt het sluitstuk, maar deze sculptuur is niet bedoeld als permanent kunstwerk: ze zal blijven staan tot ze vergaat of dient weggehaald omwille van bijvoorbeeld verrotting wegens immers onderhevig aan weer, vocht en tijd.’

 

EXit: Jazz krijgt een belangrijke rol toebedeeld?

Sellink: ‘Bij ons idee geraakte ook Rik Bevernage van De Werf betrokken. Zijn voorstel was  aan die happening een muzikaal luik te koppelen met daarin een rol voor Peter zelf (vergezeld van een of meerdere muzikanten), maar ookvoor Mâäk. Door die keuze viel alles echt op zijn plaats: een groep die èn mobiel is – want op verschillende locaties korte concerten zal geven – èn zonder versterking kan spelen. En meteen ook die dubbele gelaagdheid: terugblik op de vorige editie van Jazz Brugge en link met 2014 want Mâäk op die affiche.’

 

EXit: Nochtans brengt Mâäk niet bepaald de meest toegankelijke jazz.

Sellink: ‘Klopt, maar Musea Brugge staan voor diepgang en inhoud en dat mag ook worden weerspiegeld in het programma van 29 juni. Dat de muziek best wat complexer mag zijn, wordt trouwens bewezen door het feit dat de middagconcerten tijdens Jazz Brugge steevast worden ervaren als een hoogtepunt en altijd zeer veel publiek trekken. Dit toont aan dat ook minder in het gehoor liggende muziek zeer gesmaakt wordt. Het aanbod moet dus niet enkel uit het meest vanzelfsprekende bestaan, het moet ook het publiek prikkelen, want dat publiek kan veel meer aan dan wordt gezegd en gedacht.’ (PJG)

Info:  www.museabrugge.be

 

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: