Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Filip Strobbe schrijft een allesomvattende ‘Cultuur voor beginners’

EDM_6200

Foto Ellen De Meulemeester

 

(Bijna) Alles wat u over cultuur wou weten

 ‘Ik besef dat dit een ambitieus project is’

 

Vooral in tijden van internet, met zijn onstuitbare lawine aan feitjes en nieuwtjes, is de behoefte aan een alles omvattende synthese ongemeen groot. Die gedachte inspireerde Filip Strobbe, directeur van Brugge Plus, tot het schrijven van een breed overzicht van het culturele landschap. Van pop & rock over theater, comedy, architectuur tot circus en mode en meer: het komt allemaal aan bod volgens een vastgelegd stramien: het belang, de origines, actueel, de clichés. Strobbe beseft: ‘Dit is een ambitieus project’.

EXit: Is Filip Strobbe de grote alweter over culturele materies?

Filip Strobbe: ‘Natuurlijk niet, maar omdat ik in de culturele sector werk gaan mijn vrienden daar soms van uit. Dat is nochtans slechts ten dele zo. Anderen zijn veel meer vertrouwd met rockmuziek, mode of architectuur dan ikzelf. Anderzijds heeft mijn job als hoofd van een groot cultureel centrum en als verantwoordelijke voor festivals en evenementen mij heel wat unieke kansen gegeven om met cultuur in aanraking te komen. Ik kon daardoor zowel Luc Tuymans als Will Tura programmeren als een circusfestival of een dansvoorstelling. Toch had ik nooit het gevoel dat ik het volledige cultuurlandschap in kaart had, mijn kennis bleef daarvoor te fragmentarisch.’

EXit: En u dacht: ik doe er iets aan.

Strobbe: ‘De initiële vraag kwam van hogeschool Vivès die mij vroeg om een overzicht te maken van het culturele landschap, ten behoeve van de studenten uit de culturele richtingen. Dat bestond nog niet. Natuurlijk evolueren die sectoren razendsnel, maar vergelijk het met het blijvende succes van reisgidsen waarin het totale plaatje van een land terug te vinden is. Alle informatie, van a tot z, heb ik  zelf opgezocht, tot en met de argumenten pro en contra van elke kunstvorm.’

‘Dit boek biedt natuurlijk geen volledige beschrijving van het culturele landschap in Vlaanderen. Dat zou veel te uitgebreid en onleesbaar dik zijn. Het streeft wel volledigheid na in het beschrijven van de diverse deelsectoren van de kunsten, maar niet in het opsommen van relevante kunstenaars. Beschouw het als een netwerk van irrigatiekanalen die dorre plaatsen in de culturele kennis van de lezer tot bloei kunnen brengen.’

EXit: Cultuur voor dummies?

Strobbe: ‘Zo heb ik het bewust niet willen noemen. Verschillende vrienden van me omschrijven zichzelf als cultuurbarbaar. Er is niets mis mee om voetbal te verkiezen boven voetbal. Ik ken fijne mensen die niet geïnteresseerd zijn in kunsten. Voor hen heb ik dit boek geschreven, als een soort gids in de wijde culturele wereld.’

EXit: Opvallend is dat u telkens uitlegt waarom mensen van een bepaalde kunstvorm houden.

Strobbe: ‘ Juist. Waarom houden mensen van polyfonie, schlagers, hedendaagse dans of conceptuele kunst? Dat was voor mijzelf een leerrijke zoektocht. Daardoor geraakte ik overtuigd dat je onmogelijk een volledige kunstvorm als flauwekul of lelijk kunt afdoen. Er zijn overal pareltjes te ontdekken. Ik vond het boeiend te achterhalen waarom sommige mensen daar zo wild van zijn.’

EXit: Welke les onthoudt u vooral uit uw boek?

Strobbe: ‘Het grote belang van professioneel kunstenonderwijs. Kunst gedijt waar het wordt onderwezen. Voorts zie ik een verschuiving naar culturele concentratieplekken, zoals bijvoorbeeld bibliotheken. De grenzen met de klassieke centra vervagen. Tenslotte werd ik verrast door de grote invloed die West-Afrika heeft gehad en nog steeds heeft op onze cultuur.’ (LF)

Info: Cultuur voor beginners, Filip Strobbe, uitgeverij Die Keure

(kaderstukje)

Filip Strobbe

Filip Strobbe is de huidige directeur van Brugge Plus, dat sinds kort huis ‘Perez de Malvenda’ in de Wollestraat heeft ingeruild voor het ‘Vestenhuis’ (Lange Vesting 112), de vroegere woning van de oud-directeur van de Groendienst.  Voordien was hij aan de slag in het cultuurcentrum van Wemmel en leidde nadien gedurende tien jaar de opbouw en werking van cultuurcentrum De Spil in Roeselare. In 2007 kwam hij aan het hoofd van Brugge Plus, een organisatie die onder zijn bevoegdheid uitgroeide tot een grote speler met meer dan twintig evenementen per jaar. De grote uitdaging voor volgend jaar is de organisatie van de Triënnale voor beeldende kunst. (LF)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: