Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Poëzienacht Brugge: Wij gaan nu dansen!

 Zaterdag 29 maart trekt het dichterlijke voetvolk ‘massaal’ naar het Concertgebouw voor een avond(en nacht)vullend programma poëzie, muziek en acts. De edities van 2010 en 2012 lokten telkens meer dan 1000 bezoekers die zorgden voor een geweldige sfeer. Een keur van dichters uit Nederland en Vlaanderen lezen er voor uit recent en ouder werk. Onder hen: twee Bruggelingen, Delphine Lecompte en Peter Verhelst, allebei reciterend uit hun nieuwe dichtbundel. (Info op http://www.poëzienachtbrugge.be). 

Delphine Lecompte: nieuwe dichtbundel, mildere toon

Delphine_Lecompte(c)koenbroos

foto Koen Broos

 

Publiceren doet ze sinds 2004, bekendheid en waardering volgde al snel. Vandaag  staat ze op velerlei podia, waaronder de ‘Poëzienacht Brugge’, met haar vijfde bundel. De titel, De Baldadige Walvis, koos ze eigenwijs en tegen de voorkeur van de uitgever in, maar zo kennen we haar het best: resoluut op zoek naar een eigen stem, trouw aan zichzelf. Poëziekenner Guido Lauwaert rekent haar poëzie ‘tot de origineelste van de 21ste eeuw in de Nederlanden’, een citaat dat straks zijn weg vindt in het bos van de onlinerecensies.

De Baldadige Walvis oogt als een mooie titel, weliswaar met een Suske en Wiske-gehalte, maar speelt alleen een rol in de coverillustratie van de laatmiddeleeuwse etser Hieronymus Cock (wiens werk vorig jaar te zien was in het Leuvense Museum M).

Deze vijfde  bundel, met 160 pagina’s een lijvige opvolger van ‘Schachten en Amuletten’, omvat vijf hoofdstukken die de gedichten ordent van heel naar minder recent, maar nog niet eerder gepubliceerd in boekvorm. Bij lezing blijkt dat Lecomptes leven in rustiger vaarwater is terecht gekomen. Zegt ze zelf: ‘Ik ben op zoek naar een nieuwe vorm die meer rust en sereniteit uitstraalt. De uithalen naar bepaalde personen (LF. de ouders kregen er geregeld van langs) zijn eruit, de kunsten en trucs eveneens. Het moest, wilde ik trouw blijven aan mezelf, want op de duur kreeg ik verzoeknummers voor bepaalde gedichten.’

‘Ik wil op de eerste plaats een betere dichter worden. De ijdelheid uit de beginjaren is weggeëbd. Bovendien heb ik met de publicatie van deze vijfde bundel toch al een en ander bewezen. Ik schrijf nu met meer zelfvertrouwen en meestal vanuit de ik-persoon. De aanleiding of de aanhef is soms heel banaal of realistisch, maar dan gebeurt er plots van alles: dieren spreken, of er ontstaan rauwe ontmoetingen met gewonde personen. ‘

Deze lijvige bundel groepeert gedichten over de kindertijd, geloof en bijgeloof, fabels, spoken en schimmen uit het verleden. De meeste gedichten zijn heel breedvoerig, de woordspelingen overdadig aanwezig. Lecompte voelt zich duidelijk goed in haar vel en straalt zekerheid uit over haar stem en stijl. Ga haar vooral live zien als de kans zich aanbiedt, want haar podiumgehalte is van de bizarre soort. (LF)

De Baldadige Walvis, Delphine Lecompte, uitg. De Bezige Bij, 16,95 euro.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: