Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Handmade in Brugge definitief uit de startblokken

‘Brugge, stad van baanbrekend vakmanschap’

tapisplain

Foto Stijn Vos

In februari 2013 werden twee nieuwe toekomstvisies voor Brugge gelanceerd: Handmade in Brugge en Brugge Letterstad. De avond was een initiatief van tapis plein vzw in samenwerking met het Brugs Erfgoednetwerk (BEN). Er daagden meer dan 300 aanwezigen op uit diverse hoeken: stadsdiensten, ambachtslui, ondernemers en nieuwsgierigen. Stad en Stedenbeleid trekken 1.350.000 euro uit voor de komende zes jaar om dit project gestalte te geven.

Er is vandaag veel aandacht voor vakmanschap en interesse voor kwaliteit, eerlijke producten en authenticiteit, en dat als antwoord op de globalisering en goedkope massaproductie. Hierdoor groeit ook de vraag naar exclusieve handgemaakte ontwerpen met een verhaal en duidelijke herkomst. Brugge kan hier een belangrijke (voortrekkers)rol in spelen, vertrekkende vanuit haar bijzondere traditie in verfijnd handwerk.

Waarom Brugge?

Vandaag staat Brugge op de internationale kaart met verfijnde gastronomie, talentvolle kalligrafen en letterbeeldhouwers, maar Brugge is al een bloeiend ambachtelijk productiecentrum sinds de middeleeuwen. De stad heeft niet alleen een bijzonder rijke traditie in verfijnd handwerk, maar is vandaag ook de thuisbasis voor vele eigentijdse vakmensen, ontwerpers en ambachtelijke ondernemingen.

Wie is geïnteresseerd?

Er is vanuit verschillende beleidshoeken opvallend veel aandacht voor vakmanschap. Toerisme bijvoorbeeld, die in haar strategische plannen vakmanschap heel duidelijk een plek geeft. Economie ook, die duidelijk meer aandacht wil schenken aan innovatie en creatieve ondernemers. Onderwijs zeker ook, waar men het imagoprobleem van technische- en beroepsopleidingen wil bijsturen. Tenslotte is er de erfgoedsector, waarin immaterieel cultureel erfgoed en dus ook ambachtelijke technieken steeds meer erkend worden als volwaardig deel van ons erfgoed. In dit laatste domein heeft de Brugse vzw tapis plein de afgelopen jaren heel wat expertise opgebouwd, wat er toe bijgedragen heeft om samen met Stedenbeleid een meerjarenprogramma Handmade in Brugge op te zetten.

De avond in februari was de gangmaker voor een hele reeks vervolggesprekken met verschillende stadsdiensten, ambachtslui en ondernemers om met Handmade in Brugge tot een concreet actieplan te komen. Het stadsbestuur voorziet nu (vanuit het Stedenbeleid Brugge) een budget (1,35 mio euro) om de komende zes jaar in te zetten op baanbrekend vakmanschap in Brugge. In mei ’14 wordt het actieplan toegelicht. (LF)

HET VOLLEDIGE ARTIKEL LEEST U OP http://www.exit.be

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: