Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Commentaar

logo_Exit_Q(2) De Culturele Raad meldt zich

Het lijkt er op dat het Stadsbestuur er een ‘adviserende partner’ bij krijgt, bij monde van de Culturele Raad die niet alleen een nieuwe voorzitter heeft aangeduid (Leo Derynck), maar die ook een frisse wind wil laten waaien in Brugge Cultuurstad. Ze zijn opvallend gestart. Wellicht daarom werd het Algemeen Beleidsplan 2013-2018  minutieus onder het vergrootglas gelegd en vatbaar voor verbetering gevonden. Zo betreurt de Raad dat de lokale verenigingen  ‘omzeggens niet aan bod komen in het Beleidsplan’, ziet ze ‘overdreven aandacht voor de noden van de jeugd en de sport’ en vraagt ze ‘meer aandacht voor een degelijk uitgebouwd algemeen informatiekanaal’ (‘liever dan zich te vergapen aan vluchtige mediakanalen zoals facebook en twitter’, klinkt het toch een beetje flauw.)

OP erfgoedgebied wil de Raad waarschuwen ‘voor  een te hippe en trendyachtige binnenstad’ en willen ze leegstaande religieuze gebouwen voorbehouden zien voor naar lokalen zoekende verenigingen. Het lokalentekort zou hier immers ‘een zeer zwaar probleem zijn’. Hiermee is duidelijk gemaakt dat de Raad zich voortaan om meer wil bekommeren dan om vrijkaartjes, recepties en straatnamen, en zich wil opwerpen tot een heus adviesorgaan.

De (nieuwe) Republiek op de lange baan?

Reeds eind 2011 werden de ambitieuze plannen  voor de totale renovatie van De Republiek, ooit het Brugse Concertgebouw!,  bekend gemaakt. De architectengroep presenteerde een plan dat de voortschrijdende verloedering van het gebouw een halt moest toeroepen en een oplossing bood om de ongebruikte ruimtes een creatieve invulling te geven. Uitbater De Korrelatie, die het gehele gebouw in erfpacht kreeg van de Stad, kocht zelfs het Hof de Plaisance in het Boterhuis aan om later in de plannen te integreren. Cinema Lumière bracht, als de motor van dit project, de nodige centen bijeen, daarin bijgestaan door het stadsbestuur. Vandaag zit het dossier echter muurvast bij de rechtbank. De zwakke plek in de constructie is het café van De Republiek dat een geheel eigen leven leidt en niet mee stapt in de renovatieplannen, en al zeker niet instemt met een tijdelijke sluiting tijdens de verbouwing.   Gevolg: een procedureslag die een ambitieus en hoognodig  plan verhindert van start te gaan.

Filmfestival in tien talen

Van 18 tot en met 23 november vindt in de zalen van Cinema Lumière het tweejaarlijkse Filmfestival SNT – Lumière plaats.  Het beste van Lumière in de 10 talen van SNT-Arsenaalstraat.  Dit tweejaarlijkse filmfestival lokte in de vorige editie 1500 bezoekers, waaronder heel wat anderstaligen voor de Nederlandstalige film.  Een gedetailleerd vertoningsschema, met 2 exclusieve avant-premières, vindt u op pagina 28.  Alle vertoningen zijn ook voor het Brugse publiek toegankelijk à (slechts) zes euro. (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: