Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Lumière trekt kaart van de jeugd met jongerenwerking PLATFORM

PLatform Lumiere

PLATFORM, zo heet de kersverse jongerenwerking verbonden aan Cinema Lumière. De groep van een achttal jongeren, tussen 18 en 23 jaar, wil film via een thematische insteek dichter bij de jeugd brengen. Corneel Teerlinck, de bezieler van het initiatief, licht toe.

‘PLATFORM bestaat uit een groep jongeren die allen betrokken waren in de jongerenjury van het Cinema Novo Festival. We vonden het eigenlijk wel jammer dat er op vlak van film geen permanente activiteiten van en voor jongeren waren in de Brugse binnenstad. Op die manier is het idee voor een jeugdwerking zeer spontaan gegroeid.’ Die werking vertrekt van een eenvoudig maar essentieel uitgangspunt: het organiseren van maandelijkse filmavonden voor jongeren in de Lumière. Uiteraard aan een goedkoper tarief. ‘De film op zich vormt steeds de basis. Daarnaast zullen we proberen om altijd iets extra te brengen. Meestal zal dat een filmmaker zijn die eerst eigen werk voorstelt, waarna een film wordt getoond die de cineast gekozen heeft en vervolgens bespreekt. Nadien kan het publiek, dat zeker niet alleen uit jongeren hoéft te bestaan, nog napraten bij een glas in de foyer van de Lumière. Onze naam geeft ook weer dat we vooral jonge, beloftevolle filmmakers een podium willen geven. Op de aftrap van ons initiatief in oktober, een groot succes trouwens, hadden we Nicolas Keppens en Emmy Storms als gastsprekers. Zij zijn twee opkomende talenten in de animatiefilm, die hun eigen werk voorstelden. In november komt Bruggeling Gilles Coulier langs, die al met twee kortfilms op het filmfestival van Cannes stond. Niet de minste dus’. De eerstvolgende avond (20 december) is er eentje voor de Brugse jeugdbewegingen. Wes Anderson’s Moonrise Kingdom prijkt op de affiche, en voor de gelegenheid wordt de bar omgetoverd in een kerstbar met onder andere gluhwein.

Inhoudelijk zullen de avonden aansluiten bij het gangbare aanbod van de Lumière. Zeg maar de iets meer alternatieve film, zonder al te experimenteel of art house te willen gaan. ‘Als we geen gastsprekers hebben, willen we in de eerste plaats inhoudelijk iets opvallends of nieuws aanreiken. Zo staan er ook thematische filmavonden gepland. In januari focussen we bijvoorbeeld op de Aziatische film.’ Voorts wil PLATFORM vooral een dynamisch gegeven zijn. Iedereen die een idee heeft voor een thema, is welkom. Op die manier is er geen vaste groep die de avonden organiseert, maar kunnen meer mensen betrokken zijn. Anderzijds wordt de continuïteit van PLATFORM als werking op zich juist meer gegarandeerd. (AJ)

 Info: maandelijkse filmavond van en voor jongeren, steeds op vrijdag om 22.30 uur

5 euro voor -26

https://www.facebook.com/platformbrugge/events

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: