Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

‘Hugo Claus’ weeskind van zijn oeuvre’

Claus

Foto Steven Decroos

 

Het provinciale museum Mu.ZEE in Oostende blijft verrassen met interessante tentoonstellingen. Zo kunt u nog tot 5 januari  terecht op de derde verdieping van dit voormalige grootwarenhuis in de Romestraat voor kennismaking met 250 ‘verftekeningen’ van Hugo Claus. Het is de eerste keer dat zijn grafisch oeuvre in zijn totaliteit wordt getoond in wat ‘een groepstentoonstelling’ wordt genoemd, want , volgens de weduwe van Hugo Claus, Veerle De Wit,het zou door verschillende mensen kunnen gemaakt zijn’. De tentoonstelling werd samengesteld door oud-Radio  Eén-journalist Jef Lambrecht.

Voor de Claus-adepten, bij monde van Patrick Conrad,  is het zonneklaar: ‘Dat hij postuum zal erkend worden als een van de belangrijkste schilders van de twintigste eeuw lijdt voor mij geen twijfel’. Over het artistieke peil van Claus’ werken bestaat nochtans geen eenstemmigheid, want vaak ‘rommelig en wispelturig’ zoals kunstpaus Rudi Fuchs opmerkt. Claus zelf mocht er bij leven en welzijn vaak lacherig over doen en enkele trefzeker gekozen citaten in de expo illustreren zijn houding tegenover het Cobra-arsenaal, waaruit de schrijver graag mocht putten. Schilderen was voor Claus een tweede plan-activiteit, maar,  zegt Veerle De Wit: ‘Hij nam die wel au sérieux. Hij is nooit echt als schilder naar voren geschoven, hetgeen hij wel jammer vond. Maar dat heeft hij een beetje aan zichzelf te danken. Omdat hij zoveel stijlen hanteerde, had hij geen echte stijl. Ik noem het altijd een beetje het weeskindje van zijn oeuvre, het was een beetje minder goed verzorgd. Het is misschien moeilijk te aanvaarden dat iemand én een mooi gedicht kan schrijven en een mooie tekening kan maken.’

De tentoonstelling is niet chronologisch opgevat. Was ook niet mogelijk, want veel van Claus’ werk draagt geen datering noch titels. Ze opent met een reeks (gelijkende) zelfportretten in heel diverse stijlen. ‘Hij kende zijn kop bijzonder goed’ citeert Jef Lambrecht, een van Claus’ beste vrienden. Nochtans is een van de mooiste Claus-portretten (in de tentoonstelling) gemaakt door die andere close friend Roger Raveel. Doorheen de expositie zijn ook enkele ‘kabinetten’ opgenomen waarin de samengebrachte werken een bepaalde thematiek uitstralen zoals ‘erotiek’, ‘geweld en politiek’ of ‘het oorlogsverleden’.  (LF)

Hugo Claus- Omdat ik geen beeld ben in Mu.ZEE, nog tot 5.4.’14.  Tickets 9 euro, gesloten op maandag. http://www.muzee.be 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: