Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Chris Spriet bloemleest de Grote Oorlog

Chris Spriet

Zijn grootvader Edmund Spriet  was 41 jaar en vader van vijf kinderen toen hij eind mei 1918 door Engelse schrapnell werd getroffen ‘langs den openbare weg op het grondgebied der onbewoonde gemeente Leke’. Dit oorlogsgebeuren zou kleinzoon Chris Spriet blijvend inspireren. Vandaag ligt in de boekhandel een merkwaardig boek:’We werden honderd jaar ouder, Dichters over de Eerste Wereldoorlog’.

Chris Spriet was beroepshalve leraar Engels & Nederlands in het college van Torhout, maar zijn grote passie ging een carrière lang toch uit naar de Grote Oorlog. Werd vrij snel geboeid door de kring rond In Flandern Fields en vond aansluiting bij projecten rond Oorlog en Vrede. Zijn leerlingen kregen oorlogspoëzie met mondjesmaat toegediend en de smaak naar meer deinde uit. De idee voor deze bloemlezing rijpte na de recente publicatie van een fotoboek van Marc De Meyer over WO I bij Uitgeverij Davidsfonds. Men zag brood in een literaire verzameling teksten en poëzie van soldaten uit de deelnemende Europese landen. Chris Spriet noemt WOI ‘de eerste wereldbrand die zich niet zozeer van het beeld als wel van het woord bediende’. De getuigenissen van toen, bijna een eeuw oud, raken echter nog steeds een gevoelige snaar. De soldaten, van heel diverse pluimage, maakten hun dagboeken en ooggetuigenverslagen tot ‘pakkende relazen van vlees en bloed’, wat leidde tot de uitroep ‘Oh, what a literary war’.

De getuigenissen in het boek gaan over lijf-aan-lijfgevechten, gasaanvallen, de raids in de loopgraven, het verlies van kameraden, het eindeloze wachtlopen en ‘de bloedende voddenhopen op brancards’.  Sommigen van deze ‘schrijvers’ verwierven bekendheid en brachten grote literatuur voort. Gerenommeerd bijvoorbeeld werd de Britse dichter Edmund Blunden wiens ‘poëtisch oorlogsrelaas voor het oorlogsverloop in het Ieperse van onschatbare waarde is’.  Spriet werd nauw bevriend met diens dochter, Margi Blunden, en zij schreef een inleidend essay met herinneringen aan haar vader.

Spriet grasduinde voor dit lijvig boek (352 pagina’s) vooral in de Britse schatkamers, oorlogspoëzie staat in het Britse onderwijs als eindterm, maar ook in de getuigenissen van soldaten uit de andere deelnemende landen. Opvallend is dat zowel Duitsland als Frankrijk bijzonder weinig hebben aangeleverd.

Alle gedichten worden in de oorspronkelijke taal afgedrukt met eigen vertaalwerk van Chris Spriet. De originele en krachtige illustraties in het boek zijn getekend door acteur Wim Opbrouck en geven het boek een meerwaarde. De teksten zijn thematisch geordend  en van elke dichter is een korte biografie opgenomen. Chris Spriet werkte drie en een half jaar aan dit boek waarvoor een grote belangstelling bestaat in het licht van de komende herdenkingen. (LF)

We werden honderd jaar ouder, Dichters over de Eerste Wereldorlog’, Chris Spriet, uitg. Davidsfonds. Het boek wordt op 14 november om 20 u. voorgesteld in boekhandel De Reyghere

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: