Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Schenking stadsarchief WOI

Beide families in gezelschap van Schepen Lambrecht en WO I-historica Sophie De Schaepdrijver (4de van links)

 

Brugse families schenken WO I-archief aan de Stad

Twee Brugse families schenken hun familiaal archief over Wereldoorlog I aan de Stad. Beide schenkingen zijn een mooie aanwinst zijn voor het Brugse Stadsarchief waaruit zal geput worden voor de historische tentoonstelling ’14/18, Oorlog in beeld | Brugge in oorlog’ in 2014. Brugge komt hier als garnizoenstad, als frontstad, als bezette stad en als centrum van de Duitse Marine met zijn eigen verhaal aan bod.

De eerste schenking bestaat uit het persoonlijk archief van oorlogsslachtoffer Raymond Haesebrouck. Raymond Haesebrouck uit Assebroek was blind geworden toen hij aan het front vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als oorlogsslachtoffer kreeg hij de eer om in 1922 in het toenmalig stationsgebouw op ‘t Zand de kist van de Onbekende Soldaat aan te duiden. De kist vertrok daarna naar de Congreskolom in Brussel.’

Deze collectie omvat niet alleen foto’s en documenten over Raymond Haesebroucks militaire loopbaan, zoals zakboekjes en diploma’s, maar ook een aantal persoonlijke spullen, zoals zijn vele eretekens en zijn zakhorloge. Het pronkstuk is de witte blindenstok waarmee hij de kist van de Onbekende Soldaat heeft aangeduid.’

Ook de tweede schenking gunt ons een unieke blik op hoe het Brugge verging in de Eerste Wereldoorlog. Ze wordt geschonken door Ides Keukeleire en zijn familie. De collectie bestaat uit twee albums over de Brugse haven in de Eerste Wereldoorlog. Naast originele foto’s en prentbriefkaarten bevatten beide albums heel wat knipsels uit kranten en magazines, plannen en brochures. Het materiaal bestrijkt de periode vanaf de inhuldiging van de haven in 1907 tot het herstel van de oorlogsschade in de jaren 1920. Het tweede album bevat een zeldzame fotoreeks. Ze is genomen kort nadat het Duitse leger zich uit het havengebied had teruggetrokken, waarbij ze alle haveninstallaties had vernietigd. Al het foto- en documentatiemateriaal is voorzien van bijschriften. Deze albums vormen dus uitermate interessant materiaal voor de studie van de haven van Brugge tijdens de Groote Oorlog. (LF)

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: