Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

‘Vlaanderen bespaart op cultuur, Brugge niet’

 

Bestuursakkoord 23 mei 2013 003

Een ijverig college met bijna 500 werkpunten

Het was in bepaalde Brugse kringen bang uitkijken naar de Beleidsnota van het nieuwe stadsbestuur. Uiteindelijk is het een lijvige bundel van bijna 500 programmapunten geworden met tal van ideeën die mee de inzet vormden van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.  Wie een bijltjesdag in de cultuursector voorspelde is er aan voor de moeite: ‘Brugge bespaart niet op cultuur’, zo klonk een vastberaden schepencollege.

Zoals verwacht wordt het accent gelegd op ‘cultuur voor iedereen’, ‘culturele activiteiten in de wijken’ en ‘lage drempels en hoge zichtbaarheid’. De cultuurparticipatie (de OCMW-tickets) wordt verder uitgebouwd, de stadsmusea blijven gratis voor Bruggelingen en ‘alle culturele actoren moeten inzetten op kinder- en familievoorstellingen voor het hele gezin’.

Nog meer de nadruk wordt gelegd op de aandacht voor hedendaagse kunst in Brugge: er moet ‘een geïntegreerde visie en beleid voor hedendaagse beeldende kunsten’ worden ontwikkeld. Een heikel punt, want hedendaagse beeldende kunst wordt in deze stad nu in verspreide slagorde georganiseerd. Zo is er het Cultuurcentrum met een stevig programma hedendaagse kunst, de Musea met sporadische initiatieven genre ‘Fabienne Verdier’,  en er is Brugge Plus dat tekent voor onder meer de QNX-projecten. Het stadsbestuur wil ‘een betere afstemming’ tussen deze verspreide initiatieven. Hoogtepunt moet de ‘Triënnale voor hedendaagse kunst’ worden, en dit in het kader van het Stadsfestival in 2015. Tenslotte wordt ‘actief op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor grote tijdelijke tentoonstellingen’, bedoeld de site van het KTA in de Oude Gentweg. Opmerkelijk:’Er wordt aandacht gegeven aan een uitbreiding van de museale collecties met hedendaagse werken’.  Meer dan een hint…

Voor de nieuwe Cactuszaal, tenslotte, wordt ingezet op de piste ‘Kanaaleiland’, palend aan het Minnewaterpark. Het evenementenbeleid moet een ‘troefkaart voor Brugge’ worden met Brugge Plus als belangrijkste motor.

Het hoofdstuk ‘Werelderfgoedstad’ herhaalt grotendeels wat al een tijdje in de pijplijn zit: ‘hip en historisch kunnen hand in hand gaan’, ‘een werelderfgoedbarometer definieert wat kan en niet kan in de binnenstad’ .

Samengevat: Brugge blijft inzetten op Brugge cultuurstad en voorziet voorts de nodige middelen. Samenwerking tussen de culturele actoren, nu al ruim aanwezig, wordt geïntensifieerd. (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: