Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Literaire kroegavond ‘Gruuthusehandschrift anno 2013’

Kroegavondkopie

Rond 1400 kwam in Brugge regelmatig een groepje vrienden samen in één van de vele herbergen van de stad om te zingen en te dichten over de liefde, de vriendschap, hun nachtelijke uitspattingen, hun artistieke en maatschappelijke idealen en – hoe kan het ook anders – hun verering van Maria. Hun liederen en gedichten zijn vereeuwigd in het Gruuthusehandschrift.

Deze eeuwenoude kroegperformance wordt 600 jaar later overgedaan met hedendaagse teksten en gedichten. Een amalgaam van acteurs en dichters van dienst zullen samen met Het Venijnig gebroed, regisseur Lucas Vandenbussche van Tink Tank Performances en last but not least het publiek zelf er een literaire kroeggebeuren van maken. Verleden en heden versmelten in een eigenzinnige en beklijvende kroegavond in één van de oudste kelders van Brugge. (LF)

De Nocturne, Wollestraat 29, Brugge, vrijdag 7 juni 2013, vanaf 19u.30 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: