Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

“Die ene seconde” waarin naar stilte werd gesnakt

QNX4-3

Foto Kathleen Demey

 

QNX, het project van Maud Bekaert en Peter Verhelst, heeft als opzet in deze drukke tijden op verschillende locaties van de stad “stilteplekken” te maken. QNX1 in het Brandstraatje heb ik helaas en eigenlijk zonder aanwijsbare reden gemist, maar zeker tijdens mijn bezoek aan QNX2 in de Poertoren heb ik dat gevoel van even in een oord van rust te kunnen herademen mogen ervaren, en ook wel bij QNX3 in het Concertgebouw. Het bezoek aan QNX4, “een kijk- en denkritueel in het centrum van de stad” (Breidelstraat) leverde daarentegen niet het beoogde en gewenste resultaat op. Dat had weinig te maken met wat daar is te horen en te bezichtigen (wat dat laatste betreft, gebiedt de waarheid mij toch te bekennen dat de werken van Helmut Stallaerts véél meer mijn aandacht hebben gehouden dan deze van Mitja Tusek). De “suppoosten” van dienst op zaterdag 4 mei echter – hoe beleefd en vriendelijk ook bij het onthaal – bleken elkaar betreurenswaardig genoeg zeer veel te vertellen te hebben, hetgeen in die stille ruimte dan ook nog op hard stemvolume gebeurde. Zich echt concentreren zat er voor deze bezoeker nimmer echt in en van een denkritueel is al evenmin sprake geweest. Zelfs een korte intrede in de “denkruimte”, waar best wel een aantal behoorlijk interessante boekwerken konden worden ingekeken, bleef niet ongestoord. Jammer dat de nobele en bijgevolg lovenswaardige doelstelling van een dergelijk inhoudelijk waardevol project onder zo’n onachtzaamheid moet lijden. Misschien de medewerkers aan (een eventuele?) volgende aflevering vooraf toch iets beter briefen dat het bij QNX óók over stilte en contemplatie gaat? (PAUL GODDERIS)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: