Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Da Cantar viert 20ste verjaardag met muziek van de Medici

foto Da Cantar

Da Cantar (foto PW)

Dit jaar viert het vocaal ensemble Da Cantar zijn twintigste verjaardag. Het Brugse koor laat deze heuglijke gebeurtenis niet onopgemerkt passeren. Op 5 mei zet het zijn jubileum luister bij met een concert. Het programma bestaat uit een kiese selectie liederen uit de 15e en 16e eeuw, trouw aan de identiteit en de roots van het koor. Dirigent Dimos de Beun geeft uitleg.

Dimos de Beun: ‘Zoals veel amateurgezelschappen is Da Cantar ontstaan uit een groepje vrienden dat besloot om samen muziek te maken. Aan de wieg van het koor stond de luitist en specialist van de Oude Muziek Wim Maeseele. Mede daardoor legde het koor zich al van in het begin uitsluitend toe op de polyfone, dus meerstemmige muziek. Dit betekent dat ons repertoire bestaat uit muziek van de 15e tot de 17e eeuw, wat meteen impliceert, zoals de muziek van die tijd het voorschrijft, dat we een eerder klein ensemble zijn met vier man per stem. In totaal zijn we dus slechts met zestien.’

EXit: Brugge telt veel koren en heeft bovendien een rijke Oude Muziek-traditie. Is het niet moeilijk voor Da Cantar om zich tussen al die koren te profileren?

de Beun: ‘Dat valt zeer goed mee. Het is waar dat Brugge een bloeiende koorcultuur kent, maar de meeste koren zijn een stuk groter en zingen bovendien een breder, meestal recenter, repertoire. Door onze kleine bezetting en strikte muziekkeuze, zijn we dus best wel uniek. Daarnaast vergt het zingen van Oude Muziek een zekere kennis en techniek die niet courant zijn. Na twintig jaar heeft Da Cantar op dit vlak heel wat ervaring verworven. Dergelijke expertise vind je niet zo snel elders.’

EXit: Is de consequente keuze voor renaissancemuziek ook geen nadeel? De muziekliteratuur uit die periode is beperkt en is, zeker na twintig jaar, al volledig gezongen.

de Beun: ‘Het is misschien verrassend, maar eigenlijk niet. Er is werkelijk een enorme hoeveelheid muziek voorhanden, die bovendien zeer divers is. Zo is bijvoorbeeld laatmiddeleeuwse polyfonie quasi onbekend terwijl ze zeer rijk en complex is, en dan nog eens compleet verschillend van muziek uit de hoog- of late renaissance.’

EXit: Welke muziek heeft u gekozen voor het jubileumconcert?

de Beun: ‘Zoals voor elk project hebben we ook hier gezocht naar een rode draad. In het huidige geval wordt die samengevat door de titel van het programma: Amici dei Medici – “vrienden van de Medici”. Dit leek ons wel zo toepasselijk, omdat we enerzijds motetten zingen uit de befaamde Medici Codex; een muziekboek uit het begin van de 16e eeuw, dat paus Leo X schonk aan zijn neef Lorenzo de Medici als huwelijksgeschenk. Anderzijds vullen we dit aan met wereldlijk werk van Alexander Agricola en Constanzo Festa, componisten werkzaam bij respectievelijk de paus en diens neef.’   ( ALEXANDER JOCQUE)

Info

Da Cantar brengt Amici dei Medici op 5 mei, 16 u.

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze Lieve Vrouw, Koning Albert I-laan 8, Brugge

http://www.dacantar.be

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: