Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Johan Clarysse toont fascinerende landschappen in Zwart Huis (Knokke)

Johan Clarysse-fotoNog tot 28 april kunnen kunstliefhebbers een bezoekje brengen aan de boeiende tentoonstelling ‘Suspicious Landscapes’ van de Brugse kunstenaar Johan Clarysse in Galerie Zwart Huis op de Zeedijk van Knokke. Clarysse filosofeert bij beelden van landschappen en verbindt daar opvallende oneliners aan. ‘Vaut le Voyage’ luidt de bijbehorende titel en dat geldt zeker voor deze tentoonstelling.

In zijn nieuwe  schilderijen keert Johan Clarysse terug naar het  genre van de landschapsschilderkunst.  Net zoals hij in z’n eerdere reeks het historische portretgenre een persoonlijke en hedendaagse toets wou geven, doet hij dit ook in deze reeks met het klassieke landschapsgenre. Uitganspunt zijn beelden die hij zelf maakte op reizen of verzamelde via magazines of internet . Al schilderend recupereert en manipuleert hij berglandschappen of zeegezichten en combineert ze met sjablonen of een tekst in kapitalen, meestal centraal op het doek aangebracht.

Sinds de romantiek worden landschappen geassocieerd met de notie van het sublieme. De schoonheid van een landschap kan overweldigen en terzelfdertijd gepaard gaan met vervreemding of pijn. Dit geldt zeer zeker voor de landschappen die Clarysse hier presenteert .Ze zijn schoon en pijnlijk terzelfdertijd.  Ze trekken aan én er gaat er iets bevreemdends of dreigends vanuit zodra je de schilderijen binnentreedt en de tijd neemt om er voldoende lang in te verwijlen.

Werken met herkenbare beelden en  met de interactie tussen tekst en beeld zijn beeldstrategieën die ook in de reclamewereld wordten gehanteerd. Toch zijn deze schilderijen geenszins reclameboodschappen. Integendeel, ze staan haaks op het consumentisme dat deze wereld kenmerkt. De vraag naar het verschil tussen een artistiek

beeld en een (inventief gemaakt) reclamebeeld is dan ook voortdurend onderhuids aanwezig in dit werk.

 Galerie Zwart Huis, Zeedijk 635, Knokke-Heist. www.galeriezwarthuis.be. Nog tot 28 april op zat. En zondag van 14 u. tot, 18 u.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: