Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Het wapen van Lodewijk van Gruuthuse is echt

foto Sarah Bauwens, Musea Brugge

Op vrijdag 22 maart opent in het Gruuthusemuseum de langverwachte tentoonstelling Liefde en Devotie, opgebouwd rond het laatmiddeleeuwse Gruuthusehandschrift . Dezer dagen wordt hard gewerkt aan het inrichten van de zalen met talloos veel handschriften, boeken, sieraden, gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten en schilderijtjes. De centrale zaal toont alleen het befaamde handschrift dat in 2007 vanuit Brugs (adellijk) privé-bezit voor een recordsom verhuisde naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het handschrift is hier vooral bekend omwille van de liederen waaronder het vaak aangehaalde Egidius waer bestu bleven. Toch bleef er lang twijfel bestaan of het wapen van Lodewijk van Gruuthuse (1427-1492) in het manuscript authentiek was of een 18de eeuwse toevoeging, bedoeld om het ‘onooglijke manuscript’ meer aanzien te geven. De Koninklijke Bibliotheek heeft daarover nu uitsluitsel, na vergelijking met een ander wapen uit het handschrift uit de Gruuthuseverzameling. De conclusie luidt: het wapen is echt. De onderzoekers zullen hun onderzoek volgende maand toelichten op een congres in Brugge. (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: